RSS

Category Archives: DI SẢN THẾ GIỚI

MỤC LỤC – DI SẢN THẾ GIỚI

*Sông Hương Núi Ngự

*Lăng Tẩm Các Vua Nhà Nguyễn

*Lăng Khải Định

*Tử Cấm Thành

*Tả Vu – Hữu Vu

*Vạc Đồng

*Điện Kiến Trung

*Điện Cần Chánh

*Thái Bình Lâu

*Duyệt Thị Đường

*Hoàng Thành

*Ngọ Môn

*Điện Thái Hòa

*Lầu Tứ Phương Vô Sự

*Điện Phụng Tiên

*Triệu Miếu

*Hưng Miếu

*Cung Diên Thọ

*Thái Tổ Miếu

*Thế Tổ Miếu

*Cung Trường Sanh

*Hiển Lâm Các

 *Cửu Đỉnh

*Đàn Xã Tắc 

*Các Di Tích tại Kinh Thành Huế

*Kỳ Đài

*Cửu Vị Thần Công

*Trường Quốc Tử Giám

*Hồ Tịnh Tâm

*Bảo Tàng Mỹ Thuật Cung Đình Huế

*Đình Phú Xuân

*Điện Long An

*Viện Cơ Mật Tam Tòa

*Tàng Thư Lâu

*Các Di Tích Tại Thành Huế

*Nghênh Lương Đình

*Cung An Định

*Trấn Hải Thành

*Điện Hòn Chén

*Điện Voi Ré

*Hổ Quyền

*Đàn Nam Giao

*Võ Miếu

*Văn Miếu

*Trấn Bình Đài

*Tòa Thương Bạc

*Phu Văn Lâu

*Di Sản Văn Hóa  Quần Thể Di Tích Cố Đô Huế

*Giá Trị Khảo Cổ – Lịch Sử  – Văn Hóa Vườn Quốc Gia PNKB

*Hệ Thống Sông Ngòi & Đỉnh Núi

*Hệ Thống Hang Động Trong Vườn Quốc Gia PN KB

*Di Sản Thiên Nhiên Vườn Quốc Gia PNKB

*Núi Bài Thơ

*Bãi tắm – Bãi Cháy

*Bãi Tắm Tuần Châu – Bãi Tắm Ngọc Vừng

*Bãi Tắm Quan Lạn  – Bãi Tắm Titop

*Bãi Tắm

*Hòn Sư Tử Biển – Hòn Thiên Nga & Hòn Trống Mái

*Hòn Oản & Hòn Soi Sim

*Hòn Đũa & Hòn Ngón Tay

*Hòn Đỉnh Hương & Hón Mặt Quỷ

*Hòn Ấm & Hòn Đầu Người

*Hòn Xếp

*Hang Hanh

*Hang Luồn

*Hang Trinh Nữ

*Hang Sửng Sốt

*Hang Bồ Nâu

*Hòn Yên Ngựa …..

*Đảo Thẻ Vàng & Đảo Rều

*Đảo Titop

*Đảo Ngọc Vừng

*Đảo Đầu Bê

*Đảo Cống Tây

*Đảo Bồ Hòn

*Đảo Cống Đỏ

*Đảo Quan Lạn

*Đảo Tuần Châu

*Đảo Ba Mùn

*Hồ Ba Hầm

*Động Kim Quy

*Động Tam Cung

*Đông Mê Cung

*Đông Thiên Cung

*Các Quần Đảo Trong Vịnh Hạ Long 

 
1 phản hồi

Posted by trên Tháng Sáu 5, 2012 in DI SẢN THẾ GIỚI

 

Nhãn: