RSS

Category Archives: KIẾN TRÚC PHẬT GIÁO

* MỤC LỤC – CÁC NGÔI CHÙA TẠI MIỀN TRUNG

MỤC LỤC  – KIẾN TRÚC PHẬT GIÁO

*Chùa tại Miền Trung – P 1

*Đình Làng Đức Nghĩa

*Đình Làng Bình An

*Chùa Núi

*Linh Quang Tự

*Linh Sơn Tự

*Cổ Thạch Tự

*Chùa Phật Quang

*Tu Viện Bát Nhã

*Thiền Viện Trúc Lâm

*Trúc lâm Tịnh Viện

*Chùa Tam Thai

*Chùa An lạc

*Chùa Thiên Lộc Thiền Tôn

*Chùa Cổ Lầm

*Chùa Cổ Thiên Ấn

*Trúc Lâm Tịnh Viện

*Chùa Kỳ Viên Trung Nghĩa

*Chùa Linh Sơn

*Chùa Ưu Đàm

*Chùa Sắc Tứ Tịnh Quang

*Chùa Thiên Minh

*Chùa Thiền Lâm

*Chùa Thiền Tôn

*Chùa Núi Ông

*Chùa Túy Vân

*Tổ Đình Chúc Thánh

*Chùa Hang Đá Không Sư Ở Lý Sơn

*Chùa Từ Hiếu

*Chùa Đá Quán Âm

*Chùa từ Đàm

*Chùa Thạnh Lâm

*Chùa Thiên Mụ

*Chùa Diệu Đế

*Chùa Long Sơn

*Chùa Linh Sơn

*Chùa Linh Phước

*Linh Ẩn Tự

*Đền Thờ Bà Chúa Ngọc

*Chùa Ông

*Chùa Bà Thiên Hậu

*Chùa Khánh An

*Chùa Linh Phước

*Chùa Kim Tiên

*Chùa Thập Tháp Di Đà

*Chùa Minh Thành

*Chùa Khải Đoan

*Chùa Thánh Duyên

*Chùa Thiên Vương Cổ Sát 

 
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Posted by trên Tháng Sáu 11, 2012 in trung bộ

 

Nhãn:

MỤC LỤC – CÁC NGÔI CHÙA TẠI MIỀN NAM

MỤC LỤC  – KIẾN TRÚC PHẬT GIÁO

*Chùa Hội Linh

*Chùa Phước Hậu

*Chùa Linh Thứu

*Miếu Ông Bổn

*Chùa Long Hưng

*Chùa Đất Sét

*Chùa Ông bên Dòng Sông Đồng Nai

*Chùa Vạn Đức

*Chùa Ông

*Chùa Nam Nhã

*Chùa Cổ Long An

*Chùa Phật Lớn Trên Núi Cấm

*Chùa Long Hưng

*Chùa Bửu Linh

*Chùa Tam Bảo

*Bát Bửu Phật Đài

*Chùa Huệ Lâm

*Chùa Pháp Hoa

*Chùa Núi Châu Thới  

*Chùa Ấn Quang

*Chùa Hội Sơn

*Nam Thiên Nhất Trụ

*Chùa Giác Viên

*Chùa Đại Giác

*Chùa Linh Sơn Tiên Thạch

*Chùa Long Hưng

*Chùa Hội Khánh

*Chùa Long Hưng

*Tổ Đình Kim Cang

*Chùa Phật Đà

*Chùa Cổ Tôn Thạnh

*Chùa Vạn Linh

*Miếu An Sơn

*Dinh Cô Vũng Tàu

*Linh Sơn Cổ Tự

*Đình Thần Thắng Tam

*Niết Bàn Tịnh Xá

*Long Bàn Cổ Tự

*Chùa Phước Hưng

*Chùa Chén Kiểu

*Chùa Quan Thế Âm Bồ Tát

*Chùa An Phú

*Chùa Vĩnh Tràng

*Chùa Bát Chánh Đạo      

*Đình Tân Lân

*Chùa Khmer Xvay ton

*Chùa kh’leang

*Việt Nam Quốc Tự

*Chùa Giác Quang 

* Chùa Monivongsa Bopharam

*Chùa Phổ Minh Gò Vấp

*Chùa Xá Lợi

*Chùa Hang

*Chùa Dơi

*Chùa Quan Đế Bạc Liêu

*Chùa Xiêm Cán

*Chùa vạn Phật Quang Đại Tòng Lâm

*Thích ca Phật Đài

*Tây An Châu Đốc

*Chùa Bà Thiên Hậu

*Chùa Giác Lâm 

 
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Posted by trên Tháng Sáu 11, 2012 in nam bộ

 

Nhãn:

*MỤC LỤC – CÁC NGÔI CHÙA TẠI MIỀN BẮC

MỤC LỤC  – KIẾN TRÚC PHẬT GIÁO

*Chùa tại miền Bắc  – P1

*Chùa tại miền Bắc – P2

*Chùa tại miền Bắc – P3

*Chùa tại miền Bắc –  P4

*Chùa tại miền Bắc  – P 5

*Chùa tại miền Bắc  – P 6

*Cảm Ứng Tự

*Chùa Phụng Thánh

*Chùa Vọng Cung

*Chùa Đại Bi

*Chùa Thánh Chúa

*Chùa Bát Tháp

*Những Ngôi Chùa Mang tên Bà

*Chùa Bà Nành

*Chùa Bà Đá

*Chùa Bà Đanh

*Chùa bà Già

*Chùa Bà Ngô

*Chùa Tường Long

*Chùa Quỳnh Lâm

*Chùa Đót Tiên

*Chùa Võng Thị

*Chùa Trinh Tiết

*Chùa Vĩnh Nghiêm Bắc Giang

*Chùa Bổ Đà

*Chùa Am

*Chùa Phúc Linh

*Chùa Bất Nhiễm

*Chùa Bạch Liên

*Chùa Thượng Đồng

*Tiêu Sơn Tự

*Chùa Dục Khánh

*Chùa Đại Bi

*Chùa Thành

*Chùa Chuông

*Diên Quang Tự

*Chùa Hương

*Chùa Long Đọi Sơn

*Chùa Châu Long

*Chùa Chân Tiên

*Vạn Niên Tự

*Chùa Đình Quán

*Chùa Chiêu Thiền

*Chùa Bách Môn

*Chùa Bồ Vàng

*Chùa Tiên

*Chùa Cổ Hòe Nhai

*Chùa Bích Động

*Chùa Lý Quốc Sư

*Chùa Nga My

*Chùa Phổ Minh – Nam Định

*Chùa Tiêu Sơn

*Chùa Tảo Sách

*Chùa Chiêu Thiền

*Chùa Tĩnh Lâu

*Chùa Dạm

*Chùa Sải

*Chùa Phúc Lý

*Chùa Hoằng Ân

*Chùa Bà Đá

*Chùa Thọ Cầu

*Chùa Am Cây Đề

*Chùa Kim Liên

*Chùa Bồ Đề

*Chùa Nhổn

*Chùa Bộc

*Chùa Phật Tích Bắc Ninh

*Chùa Thầy – Hà Tây

*Chùa Trấn Quốc

*Chùa Trăm Gian

*Chùa Vĩnh Nghiêm Bắc Giang

*Chùa Dâu Bắc Ninh

*Chùa Duệ Khánh

*Chùa Thanh Mai

*Chùa Mía

*Chùa Một Cột

*Chùa Cổ Thời Nguyễn

*Chùa Cổ Lễ

*Chùa Bút Tháp

*Chùa Keo Thái Bình

*Chùa Đậu

*Chuông Thanh Mai – Hà tây

 
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Posted by trên Tháng Sáu 11, 2012 in bắc bộ

 

Nhãn:

MỤC LỤC – KIẾN TRÚC PHẬT GIÁO

*ALBUM ẢNH VỀ CHÙA

*ALBUM ẢNH VỀ TƯỢNG TÔN GIÁO

*MỤC LỤC – CÁC NGÔI CHÙA TẠI MIỀN BẮC

*MỤC LỤC – CÁC NGÔI CHÙA TẠI MIỀN NAM

*MỤC LỤC – CÁC NGÔI CHÙA TẠI MIỀN TRUNG

 

Nhãn:

CHÙA TẠI MIỀN TRUNG – VIỆT NAM -P 1

CHÙA TẠI MIỀN TRUNG – VIỆT NAM -P 1

 

MỤC LỤC  – KIẾN TRÚC PHẬT GIÁO

* MỤC LỤC – CÁC NGÔI CHÙA TẠI MIỀN TRUNG

 
%(count) bình luận

Posted by trên Tháng Bảy 15, 2011 in trung bộ, VIDEO - SLIDE

 

Nhãn: , , ,

CHÙA TẠI MIỀN BẮC – PHẦN 6

CHÙA TẠI MIỀN BẮC – PHẦN 6

 

*MỤC LỤC – CÁC NGÔI CHÙA TẠI MIỀN BẮC

 

Nhãn: , , , , ,

CHÙA TẠI MIỀN BẮC – VIỆT NAM – PHẦN 5

CHÙA TẠI MIỀN BẮC – VIỆT NAM – PHẦN 5

 

*MỤC LỤC – CÁC NGÔI CHÙA TẠI MIỀN BẮC

 

Nhãn: , , ,