RSS

Category Archives: KIẾN TRÚC PHẬT GIÁO

* MỤC LỤC – CÁC NGÔI CHÙA TẠI MIỀN TRUNG

MỤC LỤC  – KIẾN TRÚC PHẬT GIÁO

*Chùa tại Miền Trung – P 1

*Đình Làng Đức Nghĩa

*Đình Làng Bình An

*Chùa Núi

*Linh Quang Tự

*Linh Sơn Tự

*Cổ Thạch Tự

*Chùa Phật Quang

*Tu Viện Bát Nhã

*Thiền Viện Trúc Lâm

*Trúc lâm Tịnh Viện

*Chùa Tam Thai

*Chùa An lạc

*Chùa Thiên Lộc Thiền Tôn

*Chùa Cổ Lầm

*Chùa Cổ Thiên Ấn

*Trúc Lâm Tịnh Viện

*Chùa Kỳ Viên Trung Nghĩa

*Chùa Linh Sơn

*Chùa Ưu Đàm

*Chùa Sắc Tứ Tịnh Quang

*Chùa Thiên Minh

*Chùa Thiền Lâm

*Chùa Thiền Tôn

*Chùa Núi Ông

*Chùa Túy Vân

*Tổ Đình Chúc Thánh

*Chùa Hang Đá Không Sư Ở Lý Sơn

*Chùa Từ Hiếu

*Chùa Đá Quán Âm

*Chùa từ Đàm

*Chùa Thạnh Lâm

*Chùa Thiên Mụ

*Chùa Diệu Đế

*Chùa Long Sơn

*Chùa Linh Sơn

*Chùa Linh Phước

*Linh Ẩn Tự

*Đền Thờ Bà Chúa Ngọc

*Chùa Ông

*Chùa Bà Thiên Hậu

*Chùa Khánh An

*Chùa Linh Phước

*Chùa Kim Tiên

*Chùa Thập Tháp Di Đà

*Chùa Minh Thành

*Chùa Khải Đoan

*Chùa Thánh Duyên

*Chùa Thiên Vương Cổ Sát 

 
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Posted by trên Tháng Sáu 11, 2012 in trung bộ

 

Nhãn: