RSS

Category Archives: album ảnh về tượng tôn giáo

TƯỢNG TÔN GIÁO 4

Nhấp vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn:

Các bài đã đăng :

*Album Ảnh Về Chùa

*Album Ảnh Về Tượng Tôn Giáo

*Những Ngôi Chùa Mang Tên Bà

*Chùa Thánh Chúa

*Chùa Tam Bảo

*Chùa Đại Bi ( Thanh Hóa )

*Chùa tam Thai

*Trúc lâm Tịnh Viện

*Chùa Bửu Linh

*Chùa Long Hưng

*Chùa Phật Lớn Trên Núi Cấm

 

Nhãn: , , , , , ,

Tượng Tôn Giáo 3

Nhấp vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn

Các bài đã đăng :

*Album Ảnh Về Chùa

*Hình Ảnh Những Ngôi Chùa Tại Miền Bắc

*Album Ảnh Về Tượng Tôn Giáo

**Chùa Đại Bi

*Chùa  Dục Khánh

*Chùa Cổ Thiên Ấn

*Tiêu Sơn Tự

*Chùa Thượng Đồng

*Chùa Bạch Liên

*Chùa Bất Nhiễm

*Chùa Phúc Linh

*Chùa Giác Viên

 

Nhãn: , ,

Tượng Tôn Giáo 2

Nhấp vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn

Các bài đã đăng :

Chùa Võng Thị

*Chùa Hội Sơn

*Chùa Đót Tiên

*Chùa An Lạc

*Chùa Ấn Quang

*Chùa Quỳnh Lâm

*Chùa Núi Châu Thới

*Chùa Tường Long

*Những Ngôi Chùa Mang Tên Bà

*Album Ảnh Về Chùa

*Album Ảnh Về Tượng Tôn Giáo

 

Nhãn: , ,

Tượng Tôn Giáo 1

Nhấp vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn

núi cấm pitu04

phominh05 phominh06

phuocquang-nt04 phuocson03

phuocson04 phuocson05

phuochue-dq03 quangnghiem02

sanvor04 sanvor06

sanvor07 sieuly-phu03

Các bài đã đăng :

*Album Ảnh Về Chùa

*Hình Ảnh Những Ngôi Chùa Tại Miền Bắc

*Album Ảnh Về Tượng Tôn Giáo

*Chùa Thanh Mai

*Chùa Duệ Khánh

*Tháp Hòa Phong

*Chùa Một Cột

*Chùa Cổ Thời Nguyễn

*Chùa Bút Tháp

*Chùa Quỳnh Lâm

*Chùa Núi Châu Thới

*Chùa Tường Long

 

Nhãn: , ,

Album Ảnh Về Tượng Tôn Giáo

Nhấp vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn

Các bài đã đăng :

*Hình Ảnh Những Ngôi Chùa Tại Miền Bắc

*Album Ảnh Về Tượng Tôn Giáo

*Ảnh về Tượng Tôn Giáo 1

*Tượng Tôn Giáo 2

*Tượng Tôn Giáo 3

*Chùa Pháp Hoa

*Chùa Huệ Lâm

*Bát Bửu Phật Đài

*Những Ngôi Chùa Mang Tên Bà

*Chùa Bà Già

*Chùa Bà Ngô

*Chùa Bà Đanh

*Chùa Bà Đá

*Chùa Bà Nành

 

Nhãn: ,