RSS

Category Archives: nam bộ

MỤC LỤC – CÁC NGÔI CHÙA TẠI MIỀN NAM

MỤC LỤC  – KIẾN TRÚC PHẬT GIÁO

*Chùa Hội Linh

*Chùa Phước Hậu

*Chùa Linh Thứu

*Miếu Ông Bổn

*Chùa Long Hưng

*Chùa Đất Sét

*Chùa Ông bên Dòng Sông Đồng Nai

*Chùa Vạn Đức

*Chùa Ông

*Chùa Nam Nhã

*Chùa Cổ Long An

*Chùa Phật Lớn Trên Núi Cấm

*Chùa Long Hưng

*Chùa Bửu Linh

*Chùa Tam Bảo

*Bát Bửu Phật Đài

*Chùa Huệ Lâm

*Chùa Pháp Hoa

*Chùa Núi Châu Thới  

*Chùa Ấn Quang

*Chùa Hội Sơn

*Nam Thiên Nhất Trụ

*Chùa Giác Viên

*Chùa Đại Giác

*Chùa Linh Sơn Tiên Thạch

*Chùa Long Hưng

*Chùa Hội Khánh

*Chùa Long Hưng

*Tổ Đình Kim Cang

*Chùa Phật Đà

*Chùa Cổ Tôn Thạnh

*Chùa Vạn Linh

*Miếu An Sơn

*Dinh Cô Vũng Tàu

*Linh Sơn Cổ Tự

*Đình Thần Thắng Tam

*Niết Bàn Tịnh Xá

*Long Bàn Cổ Tự

*Chùa Phước Hưng

*Chùa Chén Kiểu

*Chùa Quan Thế Âm Bồ Tát

*Chùa An Phú

*Chùa Vĩnh Tràng

*Chùa Bát Chánh Đạo      

*Đình Tân Lân

*Chùa Khmer Xvay ton

*Chùa kh’leang

*Việt Nam Quốc Tự

*Chùa Giác Quang 

* Chùa Monivongsa Bopharam

*Chùa Phổ Minh Gò Vấp

*Chùa Xá Lợi

*Chùa Hang

*Chùa Dơi

*Chùa Quan Đế Bạc Liêu

*Chùa Xiêm Cán

*Chùa vạn Phật Quang Đại Tòng Lâm

*Thích ca Phật Đài

*Tây An Châu Đốc

*Chùa Bà Thiên Hậu

*Chùa Giác Lâm 

 
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Posted by trên Tháng Sáu 11, 2012 in nam bộ

 

Nhãn: