RSS

Category Archives: Bình Thụân – Phan Thiết

MỤC LỤC – BÌNH THUẬN PHAN THIẾT

Chào Các Bạn

Hàng năm cứ mỗi lần đến hè là gia đình mình thường tổ chức cho các nhóc trong nhà đi du lịch , mỗi lần như thế mình thường lên mạng tìm kiếm thông tin những nơi mà mình cần đến và thấy những thông tin ấy thật cần thiết và quý báu cho những người đi du lịch , đôi khi có những bài viết thật hay mà mình quên nhớ lại trang đó đến lúc kiếm lại thật khó nên mình có ý tưởng lưu lại những bài viết đó trong trang blog của mình để những lúc cần thì mình sẽ có bài đọc ngay , chứ khg hề có ý đĩnh tìm kiếm lợi nhuận qua những bài viết về thông tin du lịch nhưng trong khi lưu lại có nhiều bài khg có tên tác giả hoặc sai sót trong khi đăng tin rất mong nhận được những thông tin tác giả của bài viết từ các bạn . và mình cũng băn khoăn một điều là có những bài mà tác giả đã in thành sách bán mà mình lại đăng lại trên blog của mình cho mọi người cùng tham khảo thì có bị ảnh hưởng đến việc bán sách khg ? nếu có xin hãy nhắn tin cho mình biết mình sẽ xóa ngay , và thành thật xin lỗi rất mong nhận được sự thông cảm từ tác giả và các bạn . Chúc các bạn luôn vui vẻ .

MỤC LỤC :

*Album Ảnh Bình Thuận – Phan Thiết

*Hình Ảnh Phan Thiết

*Bình Thuận – Phan Thiết

*Lời Giới Thiệu

*Khách Sạn Tại Bình Thuận Phan Thiết

*Du Ngoạn Bình Thuận

*Đến /Đi Từ Phan Thiết

*Đường Đi Mũi Kê Gà và Phương Tiện Đến LaGi

*Phương Tiện và Đường Đến Cổ Thạch

*Đường Đi Núi Tà Kú

*Chả Cuốn Phan Thiết

*Bánh Xèo

*Bánh Căn

*Chả Răng Mực

*Mứt me Phan Thiết

*Thanh Long

*Ốc Vú Nàng

*Ốc Giác

*Nước Mắm Phan Thiết

*Cháo Nhum

*vẻ Đẹp Hoang Sơ Của Hòn Ghềnh

*Khu Di Tích Tam Tân

*Làng Nghề Truyền Thống Ở Bình Thuận

*Đảo Phú Quý

*Gành Son

*Bảy Màu Cổ Thạch

*Khu Du Lịch Sinh Thái  Đồi Sứ

*Hoa Viên Phan Thiết

*Khu Du Lịch Biển Ánh Dương

*Khu Vui Chơi Giải Trí Và Du Lịch Suối Cát

*Hòn Rơm Và Khu Du Lịch Đồi Hồng

*Di Tích Trường Dục Thanh

*Sưu Tập Di Sản Văn Hóa Hoàng Tộc Chăm

*Thắng Cảnh Hòn Bà

*Đình Làng Xuân An

*Đình Làng Xuân Hội

*Đình làng Đức Thắng

*Đình Làng Đức Nghĩa

*Đình Làng Bình An

*Đình Làng Phú Hội

*Thắng Cảnh Bàu Trắng

*Quan Niệm Ngày Tháng Trong Lễ Cưới của Đồng bào Chăm

*Lễ Tảo Mộ

*Lễ Hội Nghinh Ông

*Hội Thi Gánh Cá

*Lễ Hội Cầu Ngư

*Lễ Hội Kỳ Yên

*Lễ Hội Hòn Bà

*Lễ Dời Làng

*Lầu Ông Hoàng

*Khu Lăng Mộ Nguyễn Thông

*Hội Quán Của Người Hoa Ở Phan Thiết

*Nhóm Đền Tháp PôShaNư

*Nhóm Đền Tháp Chăm PôĐam

*Chùa Bà Đức Sanh

*Làng Cổ Mũi né

*Hải Đăng Khe Gà

*Dinh Thầy Thím

*Khu Du Lịch Tà Kú

*Vạn An Thạnh

*Đền Thờ Vua Chăm PôNit

*Đền Thờ Vua Chăm Poklong Mohnai

*Vạn Thủy Tú

*Chùa Hang ( Cổ Thạch Tự )

*Chùa Núi

*Linh Sơn Tự

*Linh Quang Tự

*Chùa Phật Quang

*Chùa An Lạc

*Chùa Thạnh Lâm

*Đền Thờ Bà Chúa Ngọc

*Chùa Ông ( Quan Đế Miếu )

*Chùa Khánh An

*Chùa Bà Thiên Hậu

*Những Con Đường Thủy Điện

*Cù Lao câu

*Album Ảnh Bình Thuận – Phan Thiết

*Hình Ảnh Phan Thiết

*Bình Thuận – Phan Thiết

*Lời Giới Thiệu

*Khách Sạn Tại Bình Thuận Phan Thiết

*Du Ngoạn Bình Thuận

*Đến /Đi Từ Phan Thiết

*Đường Đi Mũi Kê Gà và Phương Tiện Đến LaGi

*Phương Tiện và Đường Đến Cổ Thạch

*Đường Đi Núi Tà Kú

*Chả Cuốn Phan Thiết

*Bánh Xèo

*Bánh Căn

*Chả Răng Mực

*Mứt me Phan Thiết

*Thanh Long

*Ốc Vú Nàng

*Ốc Giác

*Nước Mắm Phan Thiết

*Cháo Nhum

*vẻ Đẹp Hoang Sơ Của Hòn Ghềnh

*Khu Di Tích Tam Tân

*Làng Nghề Truyền Thống Ở Bình Thuận

*Đảo Phú Quý

*Gành Son

*Bảy Màu Cổ Thạch

*Khu Du Lịch Sinh Thái  Đồi Sứ

*Hoa Viên Phan Thiết

*Khu Du Lịch Biển Ánh Dương

*Khu Vui Chơi Giải Trí Và Du Lịch Suối Cát

*Hòn Rơm Và Khu Du Lịch Đồi Hồng

*Di Tích Trường Dục Thanh

*Sưu Tập Di Sản Văn Hóa Hoàng Tộc Chăm

*Thắng Cảnh Hòn Bà

*Đình Làng Xuân An

*Đình Làng Xuân Hội

*Đình làng Đức Thắng

*Đình Làng Đức Nghĩa

*Đình Làng Bình An

*Đình Làng Phú Hội

*Thắng Cảnh Bàu Trắng

*Quan Niệm Ngày Tháng Trong Lễ Cưới của Đồng bào Chăm

*Lễ Tảo Mộ

*Lễ Hội Nghinh Ông

*Hội Thi Gánh Cá

*Lễ Hội Cầu Ngư

*Lễ Hội Kỳ Yên

*Lễ Hội Hòn Bà

*Lễ Dời Làng

*Lầu Ông Hoàng

*Khu Lăng Mộ Nguyễn Thông

*Hội Quán Của Người Hoa Ở Phan Thiết

*Nhóm Đền Tháp PôShaNư

*Nhóm Đền Tháp Chăm PôĐam

*Chùa Bà Đức Sanh

*Làng Cổ Mũi né

*Hải Đăng Khe Gà

*Dinh Thầy Thím

*Khu Du Lịch Tà Kú

*Vạn An Thạnh

*Đền Thờ Vua Chăm PôNit

*Đền Thờ Vua Chăm Poklong Mohnai

*Vạn Thủy Tú

*Chùa Hang ( Cổ Thạch Tự )

*Chùa Núi

*Linh Sơn Tự

*Linh Quang Tự

*Chùa Phật Quang

*Chùa An Lạc

*Chùa Thạnh Lâm

*Đền Thờ Bà Chúa Ngọc

*Chùa Ông ( Quan Đế Miếu )

*Chùa Khánh An

*Chùa Bà Thiên Hậu

*Những Con Đường Thủy Điện

*Cù Lao câu

 

Nhãn:

MỤC LỤC

*Album Ảnh Bình Thuận – Phan Thiết

*Hình Ảnh Phan Thiết

*Bình Thuận – Phan Thiết

*Lời Giới Thiệu

*Khách Sạn Tại Bình Thuận Phan Thiết

*Du Ngoạn Bình Thuận

*Đến /Đi Từ Phan Thiết

*Đường Đi Mũi Kê Gà và Phương Tiện Đến LaGi

*Phương Tiện và Đường Đến Cổ Thạch

*Đường Đi Núi Tà Kú

*Chả Cuốn Phan Thiết

*Bánh Xèo

*Bánh Căn

*Chả Răng Mực

*Mứt me Phan Thiết

*Thanh Long

*Ốc Vú Nàng

*Ốc Giác

*Nước Mắm Phan Thiết

*Cháo Nhum

*vẻ Đẹp Hoang Sơ Của Hòn Ghềnh

*Khu Di Tích Tam Tân

*Làng Nghề Truyền Thống Ở Bình Thuận

*Đảo Phú Quý

*Gành Son

*Bảy Màu Cổ Thạch

*Khu Du Lịch Sinh Thái  Đồi Sứ

*Hoa Viên Phan Thiết

*Khu Du Lịch Biển Ánh Dương

*Khu Vui Chơi Giải Trí Và Du Lịch Suối Cát

*Hòn Rơm Và Khu Du Lịch Đồi Hồng

*Di Tích Trường Dục Thanh

*Sưu Tập Di Sản Văn Hóa Hoàng Tộc Chăm

*Thắng Cảnh Hòn Bà

*Đình Làng Xuân An

*Đình Làng Xuân Hội

*Đình làng Đức Thắng

*Đình Làng Đức Nghĩa

*Đình Làng Bình An

*Đình Làng Phú Hội

*Thắng Cảnh Bàu Trắng

*Quan Niệm Ngày Tháng Trong Lễ Cưới của Đồng bào Chăm

*Lễ Tảo Mộ

*Lễ Hội Nghinh Ông

*Hội Thi Gánh Cá

*Lễ Hội Cầu Ngư

*Lễ Hội Kỳ Yên

*Lễ Hội Hòn Bà

*Lễ Dời Làng

*Lầu Ông Hoàng

*Khu Lăng Mộ Nguyễn Thông

*Hội Quán Của Người Hoa Ở Phan Thiết

*Nhóm Đền Tháp PôShaNư

*Nhóm Đền Tháp Chăm PôĐam

*Chùa Bà Đức Sanh

*Làng Cổ Mũi né

*Hải Đăng Khe Gà

*Dinh Thầy Thím

*Khu Du Lịch Tà Kú

*Vạn An Thạnh

*Đền Thờ Vua Chăm PôNit

*Đền Thờ Vua Chăm Poklong Mohnai

*Vạn Thủy Tú

*Chùa Hang ( Cổ Thạch Tự )

*Chùa Núi

*Linh Sơn Tự

*Linh Quang Tự

*Chùa Phật Quang

*Chùa An Lạc

*Chùa Thạnh Lâm

*Đền Thờ Bà Chúa Ngọc

*Chùa Ông ( Quan Đế Miếu )

*Chùa Khánh An

*Chùa Bà Thiên Hậu

*Những Con Đường Thủy Điện

*Cù Lao câu

 

Hình ảnh Phan Thiết

nhấp vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn :

MỤC LỤC – BÌNH THUẬN –  PHAN THIẾT


 

ALBUM ẢNH BÌNH THUẬN -PHAN THIẾT

nhấp vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn:

MỤC LỤC – BÌNH THUẬN –  PHAN THIẾT


 

Nhãn: , , ,

BÌNH THUẬN – PHAN THIẾT

BÌNH THUẬN – PHAN THIẾT

Bình Thuận là tỉnh duyên hải cực Nam Trung Bộ, với bờ biển dài 192 km từ mũi Đá Chẹt giáp Cà Ná, Ninh Thuận đến bãi bồi Bình Châu, Bà Rịa – Vũng Tàu. Phía bắc giáp tỉnh Ninh Thuận, phía tây bắc giáp tỉnh Lâm Đồng, phía tây giáp tỉnh Đồng Nai, phía tây nam giáp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

• Tổng diện tích: 7.828 km²

• Chiều dài bờ biển: 192 km

• Diện tích vùng lãnh hải: 52.000 km²

Tỉnh Bình Thuận nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa với 2 mùa rõ rệt:

• Mùa mưa: từ tháng 5 đến tháng 10

• Mùa khô: từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau

• Nhiệt độ trung bình: 27 °C

Thành phố Phan Thiết cách Thành phố Hồ Chí Minh 200km, cách Hà Nội 1.518 km.

Là tỉnh nằm trên trục giao thông trọng yếu Bắc – Nam, hiện nay, Bình Thuận có ba tuyến quốc lộ chạy qua, tất cả đều đã được nâng cấp, mở rộng hoàn toàn.

• Quốc lộ 1A xuyên Việt (chiều dài đi qua tỉnh là 178 km)

• Quốc lộ 55 đi Bà Rịa – Vũng Tàu

• Quốc lộ 28 từ thành phố Phan Thiết đi huyện Di Linh của tỉnh Lâm Đồng.

Các tuyến đường đến các trung tâm huyện, xã, vùng núi và các vùng kinh tế quan trọng khác cũng đang được chính quyền địa phương huy động các nguồn vốn để đầu tư nâng cấp, mở rộng và kéo dài thêm đảm bảo cho sản xuất, lưu thông hàng hóa và đi lại của nhân dân.

• Đường sắt Bắc – Nam qua tỉnh với chiều dài 190 km và qua 11 ga, quan trọng nhất là ga Mương Mán. Trong thời gian tới, tỉnh sẽ xây mới ga Phan Thiết nhằm phục vụ du lịch.

• Đường biển: Là một tỉnh duyên hải có vùng biển rộng, bờ biển dài 192 km, có hải đảo và nằm cạnh đường hàng hải quốc tế. Hiện tại, cảng biển Phú Quý đã xây dựng xong, tiếp nhận tàu 10.000 tấn ra vào. Cảng Phan Thiết đang được xây dựng tiếp nhận tàu 2.000 tấn.

• Đường hàng không: Để phục vụ nhu cầu đi lại, nhất là đối với khách du lịch, nhà đầu tư ngày càng nhiều, tỉnh Bình Thuận đang kêu gọi đầu tư để khôi phục lại sân bay Phan Thiết.

Xe buýt hiện đang hoạt động các tuyến:

-Tiến Lợi – Mũi Né – Hòn Rơm

-Tiến Lợi – Ma Lâm – Hàm Trí

-Phan Thiết – Phú Long – Ngã ba Gộp – Lương Sơn

-Tà Cú – Phan Thiết – Phú Long

-Phan Thiết – Kê Gà – Tân Thành

-Phan Thiết – Mương Mán – Hàm Cần

-La Gi – Tân Hải – Bình Châu (Bà Rịa – Vũng Tàu)

Đất Bình Thuận nguyên thuộc nước Nhật Nam ngày xưa, sau là đất của Chiêm Thành. Vì chiến tranh liên miên nên Chiêm Thành mất dần đất đai.

• Năm 1653, chúa Nguyễn Phúc Tần đánh chiếm đất Phan Lang (sau gọi là Phan Rang), và chỉ để lại mảnh đất phía Tây cho Chiêm Thành.

• Năm 1692, chúa Nguyễn Phúc Chu lấy luôn mảnh đất còn lại đặt tên là Thuận Phủ và năm 1694 đặt là Thuận Thành trấn.

• Năm 1697: Lập Bình Thuận phủ gồm 2 huyện An Phước và Hòa Đa. Sau cải thành Bình Thuận Dinh. Đời vua Gia Long vẫn giữ Bình Thuận dinh, đến vua Minh Mạng đổi lại Bình Thuận phủ.

• Năm 1827: Minh Mạng đặt ra hai phủ Ninh Thuận và Hàm Thuận và hai huyện Tuy Phong và Tuy Định. Bình Thuận được đặt thành tỉnh và giao cho quan Tuần phủ Thuận Khánh kiêm nhiệm luôn tỉnh Khánh Hòa.

• Năm 1883: Hòa ước ký với Pháp (ngày 23 tháng 7) sáp nhập Bình Thuận vào Nam Kỳ.

• Năm 1884: Hòa ước Patenôtre (ngày 6 tháng 6) lại đưa Bình Thuận về Trung Kỳ.

• Năm 1888, vua Đồng Khánh chuyển phủ Ninh Thuận vào Khánh Hòa.

• Năm 1900, vua Thành Thái đặt huyện Tuy Lý và lấy huyện Tánh Linh trước thuộc Đồng Nai Thượng sáp nhập vào Bình Thuận.

• Năm 1905: Phủ Di Linh được nhập vào Bình Thuận.

• Trước năm 1975: Bình Thuận có 8 Quận: Hàm Thuận, Phú Quý, Thiện Giáo, Hải Long, Hải Ninh, Hòa Đa, Tuy Phong và Phan Lý Chàm.

• Năm 1976: Bình Thuận sáp nhập với Bình Tuy và Ninh Thuận thành tỉnh Thuận Hải.

• Đến tháng 4 năm 1992, Thuận Hải lại chia ra thành hai tỉnh riêng: Bình Thuận và Ninh Thuận. Quyết định chia tách ghi ngày 26 tháng 12 năm 1991.

Bình Thuận có một nền văn hóa đa dạng và lâu đời của nhiều dân tộc. Toàn tỉnh có hơn 30 dân tộc chung sống, trong đó 6 dân tộc đông nhất là: Việt (Kinh), Chăm, Hoa, Ra Glai, Cơ Ho và Tày.

Đặc biệt nơi đây còn lưu giữ nền kiến trúc của người Chăm rất phong phú với những tháp cao bằng đất nung, vừa thanh thoát, vừa bền vững với dáng đứng hiên ngang. Những tác phẩm điêu khắc Chăm như tượng các thần, các vị vua, hoàng hậu, vũ nữ,…đã thể hiện trình độ điêu luyện về kỹ thuật chạm, khắc, với những đường nét chắc, khoẻ, lãng mạn, giàu trí tưởng tượng. Trang phục, nhạc cụ, điệu múa, lời ca là những di sản quý của nền văn hóa cổ Sa Huỳnh và văn hóa Chăm cổ còn được đồng bào lưu giữ đến ngày nay.

Các công trình kiến trúc cổ có đền, tháp, đình, chùa, lăng, miếu đan xen với các di tích khảo cổ học, di tích lịch sử cách mạng, các lễ hội truyền thống của người Việt, người Chăm…đã đem lại cho mảnh đất Bình Thuận những nét văn hóa riêng và độc đáo.

Bình Thuận có bề dày lịch sử, văn hoá lâu đời, nhất là văn hoá Chăm pa với nhóm di tích tháp Chàm cổ Po Sah Inư, đền thờ Po Klong Mơhnai và hơn 100 bảo vật hoàng tộc Chăm nguyên gốc quý hiếm được bà Nguyễn Thị Thềm, hậu duệ vua Chăm lưu giữ, trong đó có vương miện, áo bào, hia hài, vòng xuyến của vua và hoàng hậu.

Người Chăm là một trong những người đầu tiên phát hiện ra công dụng của nước khoáng Bình Thuận. Họ đã dùng nước khoáng này chữa bệnh và chế nước thơm rửa tượng thánh. Bằng nước khoáng Bình Thuận, vào thế kỷ 13, người Chăm đã chữa khỏi bệnh phong cho vua Chế Mân của họ. Công chúa Huyền Trân, con gái vua Trần và cũng là hoàng hậu của vua Chế Mân rất ngạc nhiên về sự màu nhiệm, huyền bí của suối nước này nên đã đặt tên suối là Vĩnh Hảo (nghĩa là “đời đời tốt đẹp”). Người Pháp cũng khai thác nước khoáng Vĩnh Hảo từ năm 1920. Đến nay, nước khoáng Vĩnh Hảo đã nổi tiếng trong nước và đang từng bước vươn ra xuất khẩu trên thị trường các nước trong khu vực và thế giới.

Nhiều sông suối bắt nguồn từ cao nguyên Di Linh thuộc Lâm Đồng đã chảy qua Bình Thuận để ra biển. Tính chung, các đoạn sông qua Bình Thuận có tổng chiều dài 663 km, trong đó có sông Cà Ty (76 km), sông La Ngà (74 km), sông Quao (63 km), sông Lòng Sông (43 km), sông Phan (40 km), sông Mao (29 km) và sông Luỹ (25 km).

Bình Thuận có vũng lãnh hải rộng 52 nghìn km² nên Bình Thuận là một trong ba ngư trường lớn của Việt Nam trữ lượng khai thác đánh bắt hải sản đạt 240.000 tấn hải sản các loại, là điều kiện chế biến thủy sản xuất khẩu. Sò điệp là đặc sản của biển Bình Thuận, tập trung ở 4 bãi chính là: La Khế, Hòn Rơm, Hòn Cau và Phan Rí, cho phép đánh bắt 25-30 nghìn tấn/năm.

Tỉnh Bình Thuận có 151.300 ha đất canh tác nông nghiệp, trong đó có trên 50.000 ha đất lúa. Sẽ phát triển thêm 100.000 ha đất sản xuất nông nghiệp.

Chăn nuôi gia súc, gia cầm khá phát triển. Đang đầu tư để hình thành các vùng chuyên canh cây công nghiệp, cây ăn quả .Đây là nguồn nguyên liệu dồi dào để phát triển các ngành công nghiệp chế biến từ cây công nghiệp, lương thực, thực phẩm… Với diện tích 400.000 ha rừng và đất lâm nghiệp, trữ lượng gỗ 25 triệu m³ và thảm cỏ là tiền đề thuận lợi để lập các nhà máy chế biến gỗ và phát triển các trang trại chăn nuôi đại gia súc và lập nhà máy chế biến thịt bò, heo… Trong vài năm trở lại đây, diện tích cây điều bị sụt giảm đáng kể do giá hạt điều bị giảm, cây thanh long và cây cao su liên tục tăng diện tích.

Là tỉnh có nhiều rừng, công nghiệp chế biến gỗ, chế biến hạt điều và sản xuất hàng thủ công là thế mạnh của tỉnh. Bình Thuận có bờ biển dài, ngoài khơi giàu hải sản như cá thu, nục, ngừ, cơm, mực. Kinh tế biển phát triển về đánh bắt hải sản, sản xuất nước mắm, hải sản đông lạnh, làm muối.

Bên cạnh đó, nơi đây còn có nhiều bãi tắm cát trắng, nước trong xanh sạch sẽ cùng với những dãy núi trùng điệp, nối những bãi biển nên thơ bởi những dải đồng bằng bát ngát. Bình Thuận có nhiều điểm du ngoạn nổi tiếng như: Phan Thiết, Mũi Né, Hàm Tân, Đồi Dương… là những khu du lịch văn hoá – thể thao với các loại hình tắm biển, câu cá, du thuyền săn bắn và chơi golf.

Tỉnh Bình Thuận có nhiều loại khoáng sản với trữ lượng lớn:

• Nước khoáng thiên niên bicarbonat: hơn 10 mỏ trữ lượng cao, chất lượng tốt (trong đó có cả mỏ nước khoáng nóng 700 độ C) có thể khai thác trên 300 triệu lít/năm. Trong đó, 2 mỏ đang được khai thác và kinh doanh đó là Vĩnh Hảo và Đa Kai.

• Cát thủy tinh: 4 mỏ ở Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình và Hàm Tân với trữ lượng trên 500 triệu m³, chất lượng đạt tiêu chuẩn để xuất khẩu, phù hợp để sản xuất thủy tinh cao cấp, kính xây dựng, gạch thủy tinh.

• Đá granít: trữ lượng rất lớn, phân bố khắp nơi.

• Sét bentonit: dùng trong công nghiệp hóa chất và khai thác dầu mỏ, trữ lượng khoảng 20 triệu tấn. Quặng Sa khoáng nặng để sản xuất titan, zircon, trữ lượng khoảng một triệu tấn. Tại Vĩnh Hảo có diện tích trên 1.000 ha, sản lượng 150.000 tấn/năm…

• Zircon 4 triệu tấn dẫn đầu cả nước về trữ lượng này.

• Dầu khí đang được xem là thế mạnh kinh tế mới của tỉnh Bình Thuận, với nhiều mỏ dầu có trữ lượng lớn đã được phát hiện cách đất liền 60 km; có 3 mỏ dầu Rạng Đông, Sư Tử Đen và Rubi đang khai thác. Hai mỏ: Sư Tử Trắng và Sư Tử Vàng chuẩn bị khai thác. Chính phủ và các bộ, ngành trung ương đang quan tâm đầu tư phát triển công nghiệp dầu khí tại Bình Thuận để hình thành trung tâm dự trữ dầu mỏ nhằm đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và xuất khẩu.

Trang Bình Thuận

MỤC LỤC – BÌNH THUẬN –  PHAN THIẾT


 

Nhãn: , , , , ,

LỜI GIỚI THIỆU

Lời giới thiệu

BÌNH THUẬN

Thành phố Phan Thiết.

Thị xã: La Gi.

Huyện: Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân, Đức Linh, Tánh Linh, Phú Quí

Dân tộc: Việt (Kinh), Chăm, Hoa, Cơ Ho, Ra Glai.

Địa hình của tỉnh có thể chia thành 3 vùng: vùng rừng núi, vùng đồng bằng và vùng ven biển. Bờ biển dài hơn 192km (từ mũi Đá Chẹt giáp Cà Ná – Ninh Thuận đến bãi bồi Bình Châu – Bà Rịa Vũng Tàu), có nhiều nhánh núi đâm ra biển tạo nên các mũi: La Gan, Mũi Nhỏ, Mũi Rơm, Mũi Né, Kê Gà, chia bờ biển thành những đoạn lõm, vòm, tạo ra những vùng cửa biển tốt như: La Gan – Phan Rí, Mũi Né – Phan Thiết, La Gi. Ngoài khơi có đảo Phú Quí rộng 23km² là cầu nối giữa đất liền với quần đảo Trường Sa.

Các sông chảy qua tỉnh là sông La Ngà (từ cao nguyên Di Linh đổ xuống hồ Biển Lạc), sông Quao, sông Công, sông Dinh… Khí hậu nhiệt đới, ít chịu ảnh hưởng gió mùa đông bắc, khí hậu nóng, khô hạn. Nhiệt độ trung bình năm 26ºC – 27ºC, lượng mưa trung bình năm 800 – 1.150mm.

Bình Thuận là miền đất cuối cùng của miền Trung, phiá Nam giáp miền Đông, phiá Tây là rừng nuí giáp Lâm đồng . Bình Thuận có bờ biển dài, cá cả hải đảo và vùng đồng bằng,miền núi. Chính những đặc điểm về tự nhiên đó là điều kiện thuận lợi, để từ lâu đời trền vùng đất này đã có con người sinh sống ở thời tiền sử và sơ sử mà những di tích khảo cổ học được phát hiện đã chứng minh sinh động về những nền văn hoá khảo cổ đã qua.

Vào đầu công nguyên cũng đã có nhiều dân tộc, nhiều vương quốc với những nền văn hoá phát triển đã để lại đến ngày nay. Trong số đó có Vương quốc Chămpa là một trong những vương quốc hùng mạnh ở nhiều thế kỷ ở thời cổ đại và trung đại, có một nền văn hoá phát triển rực rỡ nagng hàng với các nước trong khu vực. Họ đã để lại một khối lượng di sản lớn với nhiều giá trị về kiến trúc, nghệ thuật, văn hoá dân gian, một hệ thống lễ hội phong phú, đa dạng. Đặc biệt về kiến trúc với nhiều nhóm đền tháp, đền thờ.

Trong quá trình mở nước về phiá Nam và từ khi thành lập tỉnh Bình Thuận (1697), người Việt đã kế thừa những thành tựu về văn hoá của người Chăm và một phần các dân tộc ít người khác, để xây dựng một nền văn hoá truyền thống phát triển qua từng thời kỳ lịch sử trên cơ sở những phong tục tập quán văn hoá của tổ tiên tạo nên một nền văn hoá thống nhất đa dạng. Trải trên 300 năm lịch sử các thế hệ tiền nhân xưa đã để lại trên đất Bình Thuận hằng trăm di tích lịch sử có giá trị, đó là những công trình kiến trúc: tháp, đình, chùa, đền, miếu, lăng mộ… Từ xưa là những yếu tố cấu thành đời sống văn hoá tinh thần và tâm linh của cộng đồng các dân tộc.

Những thiết chế tôn giáo, tín ngưõng và văn hoá đó là những di sản được kết tinh lại qua bàn tay, khối óc của ông cha ta, qua nhiều thế hệ, được bồi đắp và giữ gìn đến ngày nay đã cấu thành cac di tích lịch sử văn hoá và danh lam thắng cảnh. Những thiết chế tôn giáo, tín ngưỡng và vãn hóa đó là những di sản được kết tinh lại qua bàn tay, khối óc của ông cha chúng ta, qua nhiều thế hệ, được bồi đắp và giũ gìn đến ngày nay đã cấu thành các di tích lịch sử vãn hóa và danh lam thắng cảnh.

Khi nói đến Phan Thiết – Bình Thuận, người ta nghĩ ngay đến miền duyên hải với những bãi tắm sạch, đẹp nổi tiếng, đã từ lâu là điểm đến đầy quyến rũ. Thế nhưng, Phan Thiết còn là điểm hẹn của những “tour” du lịch văn hóa hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế.. Tuy là thành phố trẻ (được vua Thành Thái ban chỉ dụ thành lập năm 1898), nhưng theo các nhà nghiên cứu thì phố cổ Phan Thiết hình thành trước Nha Trang và Phan Rang. Thành phố hiện còn những ngôi nhà xưa với lối kiến trúc mang phong cách nghệ thuật Pháp, nằm ẩn hiện trong những vườn cây, tạo nên vẻ đẹp yên ả, “rất duyên” cho phố biển này. Chợ Phan Thiết sầm uất, nằm ngay trung tâm thành phố với những đặc sản của đất Bình Thuận mà du khách khi đến với Phan Thiết thường ghé lại mua về làm quà cho gia đình, người thân, bạn bè… Cách đó không xa là khu lưu niệm trường Dục Thanh – nơi này vào năm 1910, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã có một thời gian sống và dạy học ở đây, trước khi vào Sài Gòn tìm đường cứu nước. Hiện trong khuôn viên vườn trường có cây khế do chính tay Người chăm sóc vẫn còn đó như một kỷ niệm: “Ngôi trường nhỏ một hôm Người đến. Cây khế sau vườn mừng trổ đỏ chùm bông”. Ðối diện với trường Dục Thanh là Phân viện Bảo tàng Hồ Chí Minh – nơi trưng bày những hình ảnh, hiện vật về Bác Hồ và các hình ảnh về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của tỉnh Bình Thuận. Gần trung tâm thành phố Phan Thiết về hướng biển còn có đình Vạn Thuỷ Tú – nơi thờ cá Voi (thần Nam Hải). Tại đây có trên 100 bộ xương cá voi, trong đó có bộ xương cách đây gần 200 năm. Ðiều đặc biệt ở đây được các nhà khoa học nước ngoài đánh giá là nơi lưu giữ bộ sưu tập xương cá voi “lớn nhất thế giới”. Ðến đây, du khách sẽ hiểu thêm về tín ngưỡng tục thờ cá Voi mang đậm nét “văn hoá biển” của ngư dân duyên hải miền Trung.Từ thành phố Phan Thiết ra Mũi Né, ở km số 6 là cụm tháp Chàm Pôshanư (còn gọi là tháp Phú Hải) – một trong những cụm tháp cổ còn lại đứng trầm mặc theo thời gian, minh chứng cho nền văn hóa, văn minh Chămpa một thời rực rỡ. Tuy không còn nguyên vẹn, nhưng tháp Pôshanư vẫn là một di tích lịch sử với kiến trúc nghệ thuật tiêu biểu của người Chăm. Gần đó là di tích lầu ông Hoàng (xưa kia nơi này là lâu đài “Tổ Chim Ưng” do ông hoàng người Pháp Montpensier xây dựng để sống chung với người đẹp Phan Thiết), nằm trên một ngọn đồi sát biển. Ðây cũng từng là nơi hò hẹn của đôi tình nhân: thi sĩ Hàn Mặc Tử – Mộng Cầm. Chính chuyện tình của hai người mà di tích lầu ông Hoàng đã đi vào thi ca và càng làm cho Phan Thiết được nhiều người biết đến.Bình Thuận còn là “vùng đất Phật” với những ngôi chùa nổi tiếng như: Cổ Thạch (hay còn gọi là Chùa Hang) ở Tuy Phong; Linh Sơn Trường Thọ trên đỉnh núi Tà Kú ở Hàm Thuận Nam – nơi có tượng Phật nhập Niết Bàn dài 46 mét, lớn nhất Việt Nam; Dinh Thầy Thím ở Hàm Tân – tất cả đều là những danh lam thắng cảnh đẹp, đạt tiêu chuẩn là những điểm du lịch văn hóa, du lịch hành hương hấp dẫn du khách khắp nơi tìm về.

LỊCH SỬ TỈNH BÌNH THUẬN ( đất bình thuận thời sơ khai )

Ðất Bình Thuận nguyên thuộc nước Nhật Nam ngày xưa, sau là đất của Chiêm Thành. Vì chiến tranh liên miên nên Chiêm Thành mất dần đất đai. Năm 1653, chúa Nguyễn Phúc Tần đánh lấy đất Phan Lang (sau gọi là Phan Rang), chỉ còn để lại mảnh đất phía Tây cho Chiêm Thành. Năm 1692, chúa Nguyễn Phúc Chu lấy luôn mảnh đất còn lại và đặt là Thuận Thành trấn, rồi lập Bình Thuận phủ vào năm 1697, lấy đất phía Tây Phan Lang lập hai huyện An Phước và Hòa Ða. Sau cải làm Bình Thuận dinh và lập các đạo Phan Lang, Phan Thiết, Ma Ly và PhốHài…

Ðời Gia Long vẫn giữ Bình Thuận dinh, đến Minh Mạng đổi lại Bình Thuận phủ. Năm 1827, Minh Mạng đặt ra hai phủ Ninh Thuận và Hàm Thuận và hai huyện Tuy Phong và Tuy Ðịnh. Bình Thuận được đặt thành tỉnh và giao cho quan Tuần phủ Thuận Khánh kiêm nhiệm luôn tỉnh Khánh Hòa. Năm 1888, Ðồng Khánh chuyển phủ Ninh Thuận vào Khánh Hòa. Năm 1900, vua Thành Thái đặt huyện Tuy Lý và lấy huyện Tánh Linh trước thuộc Ðồng Nai Thượng sát nhập vào Bình Thuận. Năm 1905, phủ Di Linh cũng được trích thuộc về Bình Thuận.

Thời Pháp thuộc, năm 1904, khi cuốn Lưu Cầu Huyết Lệ Tân Thư của anh hùng Phan Bội Châu chấn động cả nước, nêu cao tinh thần duy tân tự cường để cứu nước, thì tại các tỉnh miền Trung phần, những người có lòng với quê hương tìm cách phát động phong trào mở mang dân trí, phục hồi dân khí. Hai anh hùng Phan Chu Trinh và Trần Quý Cáp vào Phan Thiết, mở thư xã, diễn thuyết nhiều lân kêu gọi đồng bào ý thức tự cường, truyền bá tinh thần canh tân, phát triển công thương nghiệp. Phong trào Duy Tân khởi sự tại Bình Thuận sớm hơn mọi nơi. Trước năm 1975, tỉnh Bình Thuận có các quận Hàm Thuận, Phú Quý, Thiện Giáo, Hải Long, Hải Ninh, Hòa Ða, Tuy Phong và Phan Lý Chàm.

PHAN THIẾT THỜI KỲ MỚI THÀNH LẬP

Cuối thế kỷ 17, đạo quân của Chúa Nguyễn do chưởng cơ Nguyễn Hữu Cảnh chỉ huy được lệnh tiến sâu vào vùng đất cực Nam. Năm 1693, vượt qua con sông Mai Nương của xứ Pan Ran (Phan Rang) băng theo vùng gió cát ven biển Đông, các toán quân binh lần lượt tiến vào cửa biển Paric (Phan Rí) rồi đến cửa Ba-Giai (Phố Hài). Cuộc hành quân đường bộ dài khoảng 150 kilômét ấy tạm dừng lại ở một dải đất trũng khá rộng nằm dọc theo biển; đây đó nhấp nhô những đòi đất sỏi chen với các đụn cát vàng nối dài.

Một dòng sông từ hướng Tây xanh mờ non núi, chảy về uốn khúc giữa lòng thung lũng rộng mở nối xuôi thẳng ra vùng sóng nước mênh mông. Hai bên bờ sông mọc đầy những cụm bần, mấm cạnh các khe lạch lớn nhỏ, rải rác đây đó là đầm ao chen giữa lau sậy um tùm. Được biết nơi đây có tên gọi lâu đời của người Chăm là Ha-mu LITHIT (xóm có tên là LITHIT). Mặc dù sớm có mặt vài nhóm cư dân bản địa cất chòi, dựng trại làm rẫy và đánh cá, toàn vùng vẫn chưa được khai phá mấy, cảnh vật còn rất hoang sơ

Ngoài mấy ngôi tháp cổ kính màu đỏ gạch nung trơ vơ trên một ngọn đồi về hướng Đông Bắc, các xóm nhà còn lại chẳng có gì đáng kể, đất đai đậm nét nghèo nàn. Trong khi đó, sự trù phú của biển bày ra trước mắt với cảnh sớm sớm mặt nước chao động mạnh bởi chớn sóng của các đàn cá mòi dày đặc nổi gần bờ, hay ngoài xa kia, từng bầy cá voi với thân hình bóng loáng đang chập chờn phun cao vòi nước…

Lúc đầu, chưa ai có ý định đặt ngay cho vùng đất này một tên gọi mới bằng tiếng Việt. Vậy mà không biết bao giờ, cái âm cuối của địa danh Chăm LITHIT lại được gắn liền với âm “PHAN” tách từ phiên âm của tên hai vùng Phan Rang, Phan Rí mà thành ra Phan Thiết. Dù chẳng mang ý nghĩa gì đặc biệt, cái tên mới Phan Thiết nghe cũng khá thuận miệng với mọi người.

BUỔI ĐẦU HÌNH THÀNH PHAN THIẾT

Như sử sách đã nêu, vùng đất có tên Phan Thiết mở ra cùng một thời gian hình thành tỉnh Bình Thuận. Nhưng đáng nói là qua nhiều năm, Phan Thiết vẫn chưa xác định thuộc đơn vị hành chánh cấp gì, đặc biệt cũng chưa nói rõ địa giới của nó tới đâu. Phải đợi đến khi Bình Thuận từ một Trấn đổi thành Phủ năm 1697 rồi sau đó đặt làm Dinh, thì Phan Thiết mới chính thức được công nhận là một Đạo (cùng một lượt với các Đạo Phan Rang, Phố Hài, MaLy vùng Tam Tân Lagi). Đạo là cấp hành chính dưới Dinh và trực thuộc Dinh về mọi mặt, mặc dù đứng đầu nó có hai viên quan văn, võ lo việc cai trị. Nhưng Đạo không được coi tương đương với cấp huyện và càng không thể sánh với Đạo được lập ra sau này là một tỉnh nhỏ.

Dưới thời phong kiến, bộ máy hành chính của tỉnh Bình Thuận thường không ổn định được lâu. Đạo Phan Thiết lập nhưng chẳng có văn bản nào chỉ rõ nó quản lý trên phạm vi gồm bao nhiêu thôn, xã. Chỉ biết 128 năm sau năm 1825 vào thời Minh Mạng, Đạo Phan Thiết được giảm bỏ, và ruộng đất này cho nhập vào huyện (năm 1854 vào thời Tự Đức, huyện này là huyện Tuy Lý) thuộc phủ Hàm Thuận từ khi Bình Thuận chính thức cải thành tỉnh.

Dù vậy, trải qua bao nhiêu năm, Phan Thiết vẫn được mọi người từ trong Nam ra ngoài Bắc vào đều nhắc tới là chốn thị tứ quen thuộc, sầm uất ở cuối miền Trung. Và cũng không mấy ai quên nơi đây trước kia là một nơi thường diễn ra các cuộc giao tranh ác liệt giữa các lực lượng quân Nguyễn và quân Tây Sơn kéo dài từ năm 1773 đến năm 1801. Sức người, sức của của vùng duyên hải trù phú này đã bị vơ vét, chiếm đoạt tận cùng để phục vụ cho cuộc nội chiến. Tiếp đến vào giữa thế kỷ XIX khi giặc Pháp đánh chiếm Sài Gòn – Gia Định năm 1859 thì từ đó Phan Thiết trở thành nơi lui tới, tụ họp thường xuyên của các phần tử yêu nước chống Pháp xâm lược ở Nam Bộ.

Hâu quả chiến tranh tàn phá nặng nề khiến nhà thơ Nguyễn Thông mấy mươi năm sau về sống ở Phan Thiết đã ngậm ngùi nhìn cảnh đất này bằng mấy câu thơ:

” Địa kinh nhưng mã nhân yên thiểu

Tuế khốn chinh thâu vật lực cùng”

(Tạm dịch là: Đất đai trải qua chiến tranh, người ở thưa thớt, hàng năm khổ sở về sưu thuế, của cải cùng kiệt).

Năm Minh Mạng thứ XVII năm 1836, Thị Lang Bộ Hộ là Đào Tri Phủ được cử làm việc khám đạc, lập địa bạ tỉnh Bình Thuận để chuẩn định và tiến hành đánh thuế. Trong số trên 307 xã, thôn thuộc hai phủ, bốn huyện và mười lăm tổng của tỉnh Bình Thuận, đo đạc xong ước tính có khoảng chín địa điểm năm trong khu vực được coi là vùng Phan Thiết thuộc tổng Đức Thắng. Bên hữu ngạn sông, đó là các xã Đức Thắng, Nhuận Đức, Lạc Đạo và các thôn Thành Đức, Tú Long. Bên tả ngạn là xã Trinh Tường và các thôn Long Khê, Long Bình, Minh Long.

Qua nhiều lần thay đổi các đơn vị hành chính, một số thôn nhỏ sáp nhập thành làng lớn, có những địa danh cũ biến mất hẳn, không tiện tra cứu sau này, như Minh Long, Long Bình (thuộc địa phận Bình Hưng hiện nay) hay Long Khê (thuộc địa phận Phú Trinh). Một số thôn, xã khác cùng Tổng Đức Thắng nh Phú Tài, Phú Hội, Xuân Phong, Đại Nẫm thì được xem là ngoại vi của Phan Thiết. Vào thời đó, một số địa danh quen thuộc ở khu vực Phố Hài như Tân Phú, An Hải, An Hoà, Tú Lâm, Sơn Thủy, Thiện Chính, Ngọc Lâm… thì thuộc về Tổng Hoa An (sau đổi lại là Lại An) của huyện Tuy Định. Xa hơn nữa về phía Đông Phan Thiết, một số thôn xã dọc bờ biển như Khánh Thiện, Thạch Long, Long Sơn (nay thuộc khu vực Rạng – Mũi Né) lại thuộc một Tổng khác, Tổng Vĩnh An của huyện Hoà Đa.

Cuối thế kỷ XVIII, một cây cầu gỗ dài 41 trượng (khoảng 164 mét) bắc qua sông Phan Thiết, cách biển trên một dặm (khoảng nửa kilômét), nối liền con đường cái quan. Cầu có tên Thắng Kiều do một trăm dân đinh ở xã Đức Thắng được tha bắt lính và đóng thuế để dựng nên. Từ năm 1809 vào thời Gia Long, đường cái quan được tu bổ, mở rộng có quân xá và trạm dịch chuyển công văn từ trong ra ngoài. Đoạn ngang qua đồng bằng Phan Thiết rộng tới 40 – 50 kilômét với gần 6 kilômét qua toàn ruộng muối đến Phố Hài, là khu vực sầm uất nằm giữa hai trạm Thuận Lý và Thuận Phan. Phía tả ngạn sông lúc đó có phủ trị Hàm Thuận đóng, hai bờ sông đều nhóm họp chợ sớm chiều. Nhìn đâu đâu cũng người qua kẻ lại dập dìu, trên bờ cửa nhà chen chúc còn dưới bến thì tấp nập ghe thuyền. Đi xa trên 15 kilômét nữa, gặp trạm Thuận Tỉnh (nằm trong khu vực Rạng – Mũi Né) đóng giữa một làng đánh cá trù phú có tới 400 nóc nhà ngói.

Bằng đường biển, người ta đã dùng mấy chục chiếc ghe bầu chuyên chở nhiều sản phẩm hàng hoá của ruộng đồng, rừng núi, sông biển Bình Thuận vào Sài Gòn – Gia Định và đến tận Singgapore buôn bán. Đó là muối, cá mặn, nước mắm, bông vải, đậu phộng, heo sống, da thú các loại… và các thứ quý hiếm như ngà voi, sừng tê giác, trầm hương… Kết hợp những chuyến hàng bán ra nước ngoài, ghe thuyền trở về không quên mua sắm các món vũ khí, súng đạn để phòng thủ đất nước chống ngoại xâm, nhất là khi giặc Pháp rục rịch xuất hiện. Cho nên không phải ngẫu nhiên vào thời kỳ đó, đã có nhận định rằng Phan Thiết và Phố Hài là hai cửa khẩu quan trọng bậc nhất trên tuyến từ Nam Định vào Sài Gòn.

Tuy vậy, mãi đến gần cuối thế kỷ XIX, Phan Thiết vẫn chưa được công nhận chính thức là một đơn vị hành chính của tỉnh Bình Thuận. Có lẽ sẽ lợi nhiều hơn cho việc hình thành và phát triển của Phan Thiết nếu ngay từ năm 1835, vua Minh Mạng chịu chấp nhận đề nghị của tuần vũ Dương Văn Phong cho chuyển tỉnh thành Bình Thuận lập từ thời Gia Long ở gần Phan Rí (huyện Hoà Đa) về đóng ở địa phận Phú Tài – Đại Nẫm, huyện Hàm Thuận. Phải đợi đến hơn 60 năm sau, tức là vào năm Thành Thái thứ muời (năm 1898), tỉnh lỵ Bình Thuận mới đổi chỗ, đặt tại làng Phú Tài ở ngoại vi Phan Thiết. Phan Thiết từ lâu vốn được dư luận xa gần coi là một châu thành, thì nay mới chính thức đặt thành thị xã (centre urban), tỉnh lỵ của Bình Thuận sau khi có đạo dụ của vua Thành Thái ra ngày 20-10-1898 (cùng một ngày thành lập các thị xã Thanh Hoá, Vinh, Huế, Hội An, Quy Nhơn). Bộ máy thống trị của Pháp ở Bình Thuận do một tên công sứ (résident) đứng đầu cùng cơ quan làm việc – gọi tắt là “toà sứ” – đặt thường trực tại Phan Thiết. Công việc đầu tiên mà bọn cầm quyền Pháp phải làm là sắp xếp lại thị xã Phan Thiết. Vì bước sang đầu thế k XX – mãi đến năm 1905 – thị xã này vẫn chưa xác định rõ ranh giới.

Theo Nghị định số 4-11-1910 của toàn quyền A.Klobukowski, Phan Thiết bao gồm 16 làng xã. Cụ thể bên hữu ngạn sông có: Đức Thắng, Thành Đức, Nhuận Đức, Nam Nghĩa, Lạc Đạo, Tú Long; bên tả ngạn sông có: Long Khê, Phú Trinh, Trinh Tường, Đảng Bình, Quảng Bình, Thiện Mỹ, Thiện Chánh, Xuân Hoà, An Hải, Sơn Thuỷ (năm làng sau trước đây thuộc khu vực Phố Hài). Nay có thêm mấy địa danh mới như Nam Nghĩa, Quảng Bình là do số dân Quảng Nam, Quảng Nghĩa, Quảng Bình di cư vào Phan Thiết ngày càng đông, hình thành các vạn, hộ trên địa bàn làng Thành Đức và làng Long Bình. Và do sự điều chỉnh, sáp nhập mới nên có vài tên làng rất xưa như Long Bình, Minh Long không tồn tại nữa. Tuy vậy cũng chưa ổn, vì chỉ tám năm sau, theo Quyết định ngày 6-1-1918 của Khâm Sứ Trung Kỳ Charles thì Phú Hài (tên gọi mới của Phố Hài) phải tách ra khỏi Phan Thiết để nhập về tổng Lại An của huyện Hàm Thuận.

Bộ máy chính quyền ở Phan Thiết được quy định: đứng đầu là viên công sứ Pháp ở Bình Thuận kiêm chức đốc lý (résident-maire) vừa là Chủ tịch Ủy ban thành phố (conmission municipale), Phó Chủ tịch Ủy ban là viên tuần vũ; các ủy viên do Khâm Sứ Trung Kỳ chọn; và Ủy ban chỉ có chức năng tư vấn. Bên dưới có một bang tá trực tiếp làm việc với quan Đốc lý Pháp và quan tỉnh của Nam triều. Mỗi phường có một phường trưởng thuộc quyền của bang tá. Ngoài phường trưởng còn có các hương chức khác thừa hành công vụ như của các làng xã ở phủ, huyện.

Vào thời ấy, Phan Thiết có số dân chừng 25.000 người (trong tổng số trên 10 vạn dân của Bình Thuận). Bên cạnh đại đa số người Việt, có khoảng trên 700 Hoa Kiều và Minh Hương, 60 người Âu và một số ít người Ấn..

VÀ THÀNH PHỐ PHAN THIẾT HÔM NAY

Thành phố Phan Thiết là một Tỉnh lỵ của tỉnh Bình Thuận, là một thành phố trẻ rất năng động với tốc độ phát triển rất cao, cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 200 km và nằm ở phía Nam của Vịnh Cam Ranh là khu vực cuối cùng của miền Trung, nay thuộc miền Đông Nam Bộ. Tỉnh Bình Thuận là một trong những phần đất của Vương quốc Chăm cổ. Vào năm 1962, Nguyễn Phúc Chu đã chiếm được mảnh đất này và đặt tên là Phủ Bình Thuận.

Mảnh đất Bình Thuận rất quan trọng trong chiều dài lịch sử Việt Nam, đây là nơi mà vào năm 1306 Vua Trần Nhân Tông đã đồng ý gả con gái là Huyền Trân Công Chúa cho Vua Jaya Shinavarman II của Vương quốc Chăm. Trong quá trình đất tranh chống Thực dân Pháp, Bình Thuận là nơi mà 2 nhà thơ yêu nước là Phan Chu Trinh và Trần Quý Cáp đã khởi đầu các cuộc đấu tranh của họ.

Hơn thế nữa, theo ghi nhận được lưu trong Tỉnh, Phan Thiết là nơi mà nhà thơ Hàn Mặc Tử đã trải qua quãng đời của mình tại đây để làm thơ và chờ đợi Mộng Cầm, một người đàn bà trong mộng của nhà thơ đã yêu suốt cuộc đời của mình.

Là thành phố chính của tỉnh Bình Thuận. Thành phố bắc qua dòng sông Cà Ty đã chi thành phố làm 2: Nam Thành phố và Bắc Phan Thiết và có khoảng 20km bờ biển dành bãi tắm du lịch Đồi Dương và các tàu thuyền đánh bắt hải sản trong suốt mùa cá. Ngư nghiệp là ngành công nghiệp lớn của Phan Thiết.

Theo thống kế trong tỉnh, hàng năm đánh bắt hơn 70.000 tấn cho hơn 100 loại cá khác nhau. Và sản phẩm nổi tiếng của Phan Thiết là nước mắm. Đây là sản phẩm đã được nhiều nước trên thế giới và các tỉnh bạn biết đến, đây cũng là một gia vị không thể thiếu trong bữa ăn của người Việt.

Sông Cà Ty chảy qua Phan Thiết một cách yên bình, tạo cho Phan Thiết một nét đẹp nên thơ đầy quyến rũ. Hầu hết tất cả các công trình đều được xây dựng 2 bên bờ sông Cà Ty. Người dân Phan Thiết rất lịch lãm và mến khách vô cùng, đây là tính cách của những người dân xứ biển của Phan Thiết. Họ sinh sống bằng cách đánh bắt hải sản ở biển và chế biến hải sản.

Hầu hết các du khách đến Phan Thiết đều bị lôi cuốn bởi mùi thơm của đặc sản rất riêng của Phan Thiết đó là mùi hương của nước mắm trong quá trình chế biến.Đây là qui trình chế biến rất công phu qua nhiều giai đoại khép kín từ việc đánh bắt cá, được rửa sạch cá và muối cá trong những thùng lều cao lớn. Toàn bộ qui trình chế biến nước mắm qua việc muối cá trong thùng lều với thời hạn từ 8 tháng đến một năm trước khi thành phẩm khi xuất hiện nước trong màu hơi đỏ chảy ra từ thùng lều, người ta gọi đó là nước mắm nhỉ, nước mắm nhỉ rất ngon và thơm. Sau đó người ta làm loãng đi rồi đóng chai.

Nước mắm chế biến từ Phan Thiết xuất hiện trên khắp miền đất nước. Muối được dùng để làm nước mắm cũng là một trong những sản phẩm của Bình Thuận.

CHỢ PHAN THIẾT

Từ năm 1697 chợ Phan Thiết là chợ của những cư dân và nông dân Ngũ Quảng vào lập nghiệp. Chợ nằm bên sông Cà Ty nên việc trao đổi buôn bán diễn ra khá thuận lợi. Khách du lịch khi đến Bình Thuận khó ai có thể bỏ qua một lần đi chợ để tìm hiểu cái hay, cái lạ của cuộc sống người dân vùng biển. Hải sản ở đây nhiều vô kể. Riêng mực cũng đã có đến mấy loại: mực tươi, mực đông lạnh, mực khô, mực một nắng … nếu để mua về làm quà thì hải sản khô là loại phù hợp và tiện lợi nhất. Đi dạo quanh chợ một vòng, bạn sẽ có dịp để thưởng thức những món ăn kèm với chả cá như: bánh ướt bánh canh, bún riêu, cơm…Thật là điều rất tiếc nếu bạn đến Phan Thiết mà không rảo bước mua sắm tại chợ Phan Thiết. Giống như các chợ khác, chợ Phan Thiết không những có nhiều hải sản tươi sống mà còn giá rẻ. Chúng tôi tin chắc một điều với bạn rằng: Các bạn sẽ bị thu hút bởi có rất nhiều loại tôm cá, cua, ốc, ghẹ… tại nơi đây.

KHU VUI CHƠI – GIẢI TRÍ

Nhu cầu về vui chơi giải trí trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta là vấn đề không thể thiếu. Nó mang lại hiệu quả tích cực để giảm đi sự căng thẳng, lo toan sau một ngày làm việc mệt nhọc. Những ngày cuối tuần, sau khi thu xếp xong mọi việc trong gia đình, bạn có thể đi dạo một vòng quanh thành phố để thấy được Phan Thiết đang thay đổi bộ mặt từng ngày với nhiều cơ quan, xí nghiệp, công ty trong và ngoài nước, nhà cao tầng, khách sạn, khu du lịch, các công viên xanh và sạch mà lòng chợt dâng lên niềm tự hào của dân miền duyên hải. Sau đó, bạn hãy theo đường Nguyễn Tất Thành hướng thẳng ra Đồi Dương Phan Thiết, tìm một quán cafe nào đó, vừa nhâm nhi tách cafe thơm lừng, nóng hổi, vừa thưởng thức mùi hương biển mằn mặn, thắm đượm tình quê nơi đây.

Đối với du khách đến tham quan, sau một ngày tham quan các danh lam thắng cảnh tại Bình Thuận, tối về, mời các bạn hãy đến bãi biển Đồi Dương trước hết để ngắm từng đợt sóng vỗ về bờ cát và nghe luồng gió biển lùa nhẹ vào lòng. Xa xa, Lầu Ông Hoàng, với Tháp Chăm Poshanu thấp thoáng vừa hoang dã, vừa huyền bí. Ngoài khơi vào mùa biển êm, mới chợt nhìn, các bạn cứ ngỡ có một thành phố thứ hai nào đó xa tít tận chân trời với những ánh đèn neon lấp lánh. Thật ra, nếu như có một ánh mắt siêu nhiên có thể nhìn xuyên qua bóng đêm, bạn có thể thấy được đó là ánh sáng vàng của những ngọn đèn bão phát ra từ những chiếc thuyền của dân câu mực về đêm cách bờ khoảng vài cây số. Nếu như có dịp được theo các ngư dân này để chứng kiến cảnh câu mực của họ thì quả thật là tuyệt vời. Nếu có điều kiện bạn thử liên hệ với họ xem sao!

Ngày xưa, Đồi Dương Phan Thiết còn hoang sơ với những rặng dương mọc um tùm, chỉ một vài quán nhậu lèo tèo, chẳng gây được sự chú ý mấy đối với du khách. Thời gian qua, khi Phan Thiết trở thành thành phố, tiềm năng du lịch ngày càng phát triển, nhiều khách sạn, khu du lịch mọc lên bên bờ biển Phan Thiết như Novotel, Khách sạn Đồi Dương, Khách sạn Bình Minh, Khách sạn Nhật Linh… làm thay đổi dần bộ mặt của Đồi Dương. Từ đó, nhiều quán cafe mọc lên với phong cách riêng biệt, đội ngũ nhân viên phục vụ tận tình chu đáo như: quán Si Si, quán Phúc, quán Sao biển, quán Oshin, quán Biển Nhớ… giúp du khách và dân địa phương có một nơi để thư giãn sau một ngày làm việc.

Câu cá không chỉ là một nghề kiếm sống nhàn nhã mà còn là sở thích của nhiều người. Mồi câu thường là tôm khô, tôm tươi, cua lột và trùn biển, rất dễ mua ở đường Trưng Trắc Trưng Nhị, thành phố Phan Thiết. Chỉ cần có trong tay một chiếc cần câu và một ít mồi là bạn đã có thể trở thành một ngư dân thực thụ. Ngoài ra, bạn có thể kiếm một tay lưới nhỏ trong buổi chiều biển lặng, quăng mẻ lưới trải dài vuông góc với bãi biển. Chừng một tiếng đồng hồ, sau khi kéo lưới sẽ thu hoạch được ít nhiều đặc sản cho bữa ăn gia đình, hoặc họp mặt bạn bè của mình.

Địa điểm câu cá rất phong phú, bạn có thể ngồi câu trên một chiếc ghe neo giữa sông, ngoài cù lao, trên các ghềnh đá hoặc ngoài biển.

Ngoài ra, để thư giãn, vào những ngày cuối tuần, bạn có thể đến Trung Tâm Văn Hoá Tỉnh Bình Thuận để tham gia chương trình “Hát cho nhau nghe” tại đây với nhiều chương trình mới lạ, hấp dẫn. Những điểm dancing, discotheque, bar ở Phan Thiết luôn luôn mở rộng cửa để đón chào các bạn trẻ với phương châm: “Văn minh – Lịch sự”. Bạn có thể đến để tham khảo trong các vũ trường như: Lâm Kiều, Phương Hưng, MTV,…

Một điều đặc biệt làm cho du khách an tâm nhất là vấn đề trật tự trị an tại Phan Thiết. Khi không hứng thú đi vòng vòng ngoài phố, bạn có thể ghé lại bất kỳ một công viên nào đó tại trung tâm thành phố Phan Thiết để thưởng thức mùi hương hoa cỏ và ngắm nhìn dòng người qua lại. Một số công viên như công viên Trần Hưng Đạo, Công viên xanh trước UBND Tỉnh…

Ngày nay, Phan Thiết đang từng bước vươn lên để xứng đáng là một trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá của tỉnh nhà,.

Trang DTLSDLTC Bình Thuận

MỤC LỤC – BÌNH THUẬN –  PHAN THIẾT


 

Nhãn: , , , , ,

KHÁCH SẠN TẠI BÌNH THUẬN -PHAN THIẾT

KHÁCH SẠN TẠI BÌNH THUÂN

 

BỐN SAO

 

-Cty khu nghỉ mát Phan Thiết(KS Novotel)

Tôn Đức Thắng ,

ĐT :3822393

 

-Cty TNHH Minh Thành Km8 – Phú Hải

ĐT :3812799

 

-Cty làng DL Victoria Km 9 – Phú Hải

ĐT : 3813000

 

– Cty CP DL KS Sài Gòn-Mũi Né

56 Nguyễn Đình Chiểu , ĐT : 3847303

 

– Cty Cổ Phần Thiên Thai – Mũi Né (KDL Pandanus)

Kp 5 – Mũi Né , ĐT : 3849849

 

– Cty TNHH DVDL Việt Thành

KDL Sao Biển 22 Nguyễn Đình Chiểu

ĐT : 3847736

 

– Cty TNHH Bốn Mùa (Terracotta)

28 Nguyễn Đình Chiểu

ĐT : 3847610

 

– Cty TNHH Thiên Phú

KDL Seahorse 16 Nguyễn Đình Chiểu

ĐT : 3847507

 

– Cty CP Hoàng Ngọc

152 Nguyễn Đình Chiểu

ĐT : 3847858

 

– Cty TMDV-ĐT Romana Phú Hải

ĐT : 3741320

 

BA SAO

-Công Ty TNHH Hoà Bình

KDL Palmira 14 Nguyễn Đình Chiểu

ĐT : 3847059

 

– Cty TNHH DL Tản Đà

KDL The Beach 18 Nguyễn Đình Chiểu

ĐT : 3847626

 

– Cty TNHH Làng Tre-Mũi Né

38 Nguyễn Đình Chiểu

ĐT : 3847007

 

– Cty TNHH Làng Thuỵ Sĩ

44 Nguyễn Đình Chiểu

ĐT : 3847399

 

– DNTN DL ST Ngọc Sương

KDL Vinh Sương 46 Nguyễn Đình Chiểu

ĐT : 3847469

 

– Công ty TNHH Biển Xanh

54 Nguyễn Đình Chiểu

ĐT : 847322

 

– KS Đồi Dương

209 Lê Lợi

ĐT : 3821540

 

– Cty TNHH Hải Âu

32 Huỳnh Thúc Kháng

ĐT : 3847363

 

– Cty LD Làng nghỉ mát Hàm Tiến

KDL CocoBeach 58 Nguyễn Đình Chiểu

ĐT : 3847363

 

– Cty TNHH DL Bốn Biển

30 Nguyễn Đình Chiểu

ĐT : 3741081

 

– Cty TNHH DL Tiến Đạt

94A Nguyễn Đình Chiểu

ĐT : 3847989 1

 

– CANARY RESORT

60 Huỳnh Thúc Kháng – Hàm Tiến

ĐT : 3847258

 

HAI SAO

 

Khu vực Phan Thiết

– Khách sạn Lâm Kiều

105 – 107 Trần Hưng Đạo

ĐT : 3831107

 

– Khách sạn Phương Hưng

166 Trần Hưng Đạo

ĐT : 3825091

 

– Khách sạn Bình Minh

211 Lê Lợi

ĐT : 3823344

 

– Khách sạn Nhật Linh

337 Lê Lợi

ĐT : 3831141

 

– Khách sạn Cà Ty

40 Phan Bội Châu

ĐT : 3818801

 

-Khách sạn 19/4

01 Từ Văn Tư

ĐT : 3825687

 

– DNTN TM-DV Phương Thảo

KS Phương Thảo 392 Trần Hưng Đạo

ĐT ::3720073

 

– DNTN Khách sạn Vĩnh Hưng

237 Thủ Khoa Huân

ĐT : 3822113

 

– DNTN TM Hoàng Hải

KS Nam Phương Hải 549 Trần Hưng Đạo

ĐT : 3720191

 

– Cty TNHH Phi Châu

KS The Palms Kp12 – P.Phú Thuỷ

ĐT : 3810224

 

Khu vực Phú Hải

 

– Cty TNHH KDL Cát Trắng Phú Hải

ĐT : 3741223

 

Khu vực Hàm Tiến

 

– DNTN Rạch Dừa Tropico

68 Nguyễn Đình Chiểu

ĐT : 3847001

 

– DNTN Trăng Tròn

84 Nguyễn Đình Chiểu

ĐT : 3847008

 

– Cty TNHH DVDL Mũi Né Nhỏ

10B Huỳnh Thúc Kháng

ĐT : 3847550

 

– Cty TNHH DL Trần Đặng

KDL Mũi Né 144 Nguyễn Đình Chiểu

ĐT : 3847542

 

– Cty TNHH Siva Mũi Né Mũi Né

ĐT : 3849457

 

– Cty TNHH DL Năm Châu Mũi Né

ĐT : 3849323

 

-Cty TNHH DL Hoa Biển

KDL Malibu Mũi Né

ĐT : 3849669

 

-Cty TNHH khu nghỉ mát biển – Mũi né Hoàng Triều

140 A Nguyễn Đình Chiểu

ĐT : 3847816

 

-Cty TNHH DV DL Hoàng Hải

146 Nguyễn Đình Chiểu

ĐT : 3847991 21

 

Khu vực Hàm Thuận Nam

 

-Cty TNHH DL Ánh Dương

ThônThuận Thành -Thuận Quý

ĐT : 3683052

 

-Cty TNHH DL Thanh Bình 1

KDL Vườn Đá Thôn Kê Gà -Tân Thành

ĐT : 3683115

 

-Cty TNHH Đồi Sứ

Thuận Thành -Thuận Quý

ĐT : 3683011

 

MỘT SAO

 

Khu vực Phan Thiết

– Khách sạn Trung Dũng

50 Trần Hưng Đạo

ĐT : 3831349

 

– Khách sạn Khánh Hùng

349 Trần Hưng Đạo

ĐT : 3818266

 

– Khách sạn Phan Thiết

364 Trần Hưng Đạo

ĐT : 3818266

 

– Khách sạn Hải Vân

102B Thủ Khoa Huân

Đt : 3823783

 

Khu vực Hàm Tiến

 

– DNTN DL Biển Trời Mũi Né

KDL Sunsea 50 Nguyễn Đình Chiểu

ĐT : 3847700

 

– DNTN DL Lan Nở

SeaBreeze 100 Nguyễn Đình Chiểu

ĐT : 3847700

 

– Nhà hàng Bóng mát (Shades)

Chi nhánh Cty TNHH Bàn Tính

98A Nguyễn Đình Chiểu

ĐT : 3743.236

 

-Cty TNHH DL Mai Khanh

KDL Mai Khanh – Gia Trang

86 Nguyễn Đình Chiểu

ĐT : 3847177

 

– DNTN Nhân Hoà

128 Nguyễn Đình Chiểu

Đt : 3847371

 

– Cty CP KS Ngọc Sương

94 Nguyễn Đình Chiểu

ĐT : 3847515

 

– DNTN Thúy Thuý

123 Nguyễn Đình Chiểu

ĐT : 3847357

 

-DNTN Nhà nghỉ Bảo Quỳnh

26 Nguyễn Đình Chiểu

ĐT : 3741007

 

– Cty TNHH DVDL Biệt Thự Chàm

32 Nguyễn Đình Chiểu

ĐT : 3741234

 

Khu vực Mũi Né

– Cty TNHH DL Biển Nam

KDL Biển Nam Hòn Rơm

ĐT : 3849337

 

– Cty Cổ phần Phát triển Du lịch

Hòn Rơm Hòn Rơm

ĐT : 3848539

 

– KDL Hòn Rơm 2- Cty DL BT Hòn Rơm

ĐT : 3849170

 

– DNTN DV DL Biển Đông Long Sơn, Mũi né

ĐT : 3836042

 

Khu vực Tiến Thành

– Cty TNHH Hoàng Khang

KDL Hòn Giồ Tiến Thành

ĐT : 3846135

 

– Cty TNHH TM-DV Huỳnh Tấn

Khách sạn, Nhà hàng Huỳnh Tấn Ngã 3 – 46; Tân Nghĩa

Hàm Tân

ĐT : 3877.111

 

 

Khu nghỉ mát Thuyền Buồm

– Địa chỉ: 24, Nguyễn Đình Chiểu , F. Hàm Tiến, Quận Nội thị, Tp. Phan Thiết

– Tel: 3847 442 Hãy gọi số 3847 442 để thông tin thêm.

– Fax: 3847 441

– Email: info@sailingclubvietnam.com

– Website: http://www.sailingclubvietnam.com

 

Khu nghỉ mát Vinh Sương

– Địa chỉ: 46, Nguyễn Đình Chiểu , F. Hàm Tiến, Quận Nội thị, Tp. Phan Thiết

– Tel: 3847 469 Hãy gọi số 3847 469 để thông tin thêm.

– Fax: 3847 680

– Email: vinhsuongseaside@hcm.vnn.vn

– Website: http://www.vinhsuongseaside.com.vn

 

Khu nghỉ mát Thiên Phú ( Seahorse)

– Địa chỉ: 16, Nguyễn Đình Chiểu , F. Hàm Tiến, Quận Nội thị, Tp. Phan Thiết

– Tel: 3847 507 Hãy gọi số 3847 507 để thông tin thêm.

– Fax: 3847 774

– Email: info@seahorseresortvn.com

– Website: http://www.seahorseresortvn.com

 

Khu nghỉ mát Teracotta

– Địa chỉ: 28, Nguyễn Đình Chiểu , F. Hàm Tiến, Quận Nội thị, Tp. Phan Thiết

– Tel: 3847 610 Hãy gọi số 3847 610 để thông tin thêm.

– Fax: 3847 611

– Email: info@terracottaresort.com

– Website: http://www.terracottaresort.com

 

Khu nghỉ mát Tản Đà

– Địa chỉ: 18, Nguyễn Đình Chiểu , F. Hàm Tiến, Quận Nội thị, Tp. Phan Thiết

– Tel: 3847 626 Hãy gọi số 3847 626 để thông tin thêm.

– Fax: 3847 336

– Email: thebeach@hcm.vnn.vn

– Website: http://www.thebeachresort.com.vn

Khu nghỉ mát Phú hải

– Địa chỉ: Km 8, Nguyễn Đình Chiểu , F. Hàm Tiến, Quận Nội thị, Tp. Phan Thiết

– Tel: 3812 799 Hãy gọi số 3812 799 để thông tin thêm.

– Fax: 3812 797

– Email: phuhairesort@hcm.vnn.vn

– Website: http://www.phuhairesort.com

Khu nghỉ mát Sao Biển

– Địa chỉ: 22, Nguyễn Đình Chiểu , F. Hàm Tiến, Quận Nội thị, Tp. Phan Thiết

– Tel: 3847 736 Hãy gọi số 3847 736 để thông tin thêm.

– Fax: 3847 740

– Email: oceanstarresort@hcm.vnn.vn

– Website: http://www.oceanstarresort.com

Khu nghỉ mát Hoàng Triều -Dynasty

– Địa chỉ: 140A, Nguyễn Đình Chiểu , F. Hàm Tiến, Quận Nội thị, Tp. Phan Thiết

– Tel: 3847 816 Hãy gọi số 3847 816 để thông tin thêm.

– Fax: 3847 966

– Email: sales@dynastyresorts.com

– Website: http://www.dynastyresorts.com

Khu nghỉ mát Hoàng Ngọc

– Địa chỉ: 152, Nguyễn Đình Chiểu , F. ., Quận Nội thị, Tp. Phan Thiết

– Tel: 3847 858 Hãy gọi số 3847 858 để thông tin thêm.

– Fax: 3847 549

– Email: info@hoangngoc-resort.com

– Website: http://www.hoangngoc-resort.com

Khu nghỉ mát Hòa Bình Palmira

– Địa chỉ: 14, Nguyễn Đình Chiểu , F. Mũi Né, Quận Nội thị, Tp. Phan Thiết

– Tel: 3847 383 Hãy gọi số 3847 383 để thông tin thêm.

– Fax: 3847 006

– Email: cocogarden@palmiraresort.com

– Website: http://www.palmiraresort.com

Khu nghỉ mát Full-Moon

– Địa chỉ: 84, Nguyễn Đình Chiểu , F. Mũi Né, Quận Nội thị, Tp. Phan Thiết

– Tel: 3847 405 Hãy gọi số 3847 405 để thông tin thêm.

– Fax: 3847 160

– Email: reservation@windsurf-vietnam.com

– Website: http://www.windsurf-vietnam.com

Khu nghỉ mát Làng Tre –Mũi né

– Địa chỉ: 38, Nguyễn Đình Chiểu , F. , Quận Nội thị, Tp. Phan Thiết

– Tel: 3847 007 Hãy gọi số 3847 007 để thông tin thêm.

– Fax: 3847 095

– Email: bamboovillageresort@hcm.vnn.vn

– Website: http://www.bamboovillageresortvn.com

– Sức chứa: hơn 100 chổ

– Giờ mở cửa: Sáng-Trưa-Tối

Khách sạn Biển Trời:

– Địa chỉ: 50, Nguyễn Đình Chiểu , F. ., Quận Ngoại thị, Tp. Phan Thiết

– Tel: 3847 700 Hãy gọi số 3847 700 để thông tin thêm.

– Fax: 3847 701

– Email: bientroi@sunsearesort-muine.com

– Website: http://www.sunsearesort-muine.com

 

Khu nghỉ mát Canary:

– Địa chỉ: 60, Huỳnh Thúc Kháng , F. ., Quận Ngoại thị, Tp. Phan Thiết

– Tel: 3847 584 Hãy gọi số 3847 584 để thông tin thêm.

– Fax: 3847 338

– Email: ntd_hbmn@hcm.vnn.vn

– Website: http://www.canaryresort.com.vn

 

Khu nghỉ mát Làng Thụy Sĩ:

– Địa chỉ: 44, Nguyễn Đình Chiểu , F. ., Quận Ngoại thị, Tp. Phan Thiết

– Tel: 3847 480 Hãy gọi số 3847 480 để thông tin thêm.

– Fax: 3847 491

– Email: svr@hcm.vnn.vn

– Website: http://www.swissvillageresort.com

 

Khu nghỉ mát Pandanus:

Ở – Khu nghỉ mát – Khu nghỉ mát

– Địa chỉ: ., Khu phố 5 , F. .Mũi Né, Quận Ngoại thị, Tp. Phan Thiết

– Tel: 3849 849 Hãy gọi số 3849 849 để thông tin thêm.

– Fax: 3849 850

– Email: rsvn@pandanusresort.com

– Website: http://www.pandanusresort.com

 

Khu nghỉ mát Đất Mũi:

– Địa chỉ: 10, Nguyễn Đình Chiểu , F. ., Quận Ngoại thị, Tp. Phan Thiết

– Tel: 3847 693 Hãy gọi số 3847 693 để thông tin thêm.

– Fax: 3807 692

– Email: datmuiresortpt@yahoo.com.vn

– Website: http://www.datmuiresort.com

 

 

Khu nghỉ mát Mũi Né Nhỏ:

 

Ở – Khu nghỉ mát – Khu nghỉ mát

– Địa chỉ: 10B, Huỳnh Thúc Kháng , F. Mũi Né, Quận Ngoại thị, Tp. Phan Thiết

– Tel: 3847 550 Hãy gọi số 3847 550 để thông tin thêm.

– Fax: 3847 514

– Email: littlemuine@hcm.vnn.vn

– Website: http://www.littlemuine.com

 

Khu nghỉ mát Novotel Phan Thiết:

– Địa chỉ: 1, Tôn Đức Thắng , F. Mũi Né, Quận Ngoại thị, Tp. Phan Thiết

– Tel: 3822 393 Hãy gọi số 3822 393 để thông tin thêm.

– Fax: 3825 682

– Email: novpht@hcm.vnn.vn

– Website: http://www.novotelphanthiet.com

 

Khu nghỉ mát Romana :

– Địa chỉ: Km 8, Phú Hải , F. Mũi Né, Quận Ngoại thị, Tp. Phan Thiết

– Tel: 3741 289 Hãy gọi số 3741 289 để thông tin thêm.

– Fax: 3741 281

– Email: sales@romanaresort.com.vn

– Website: http://www.romanaresort.com.vn

 

 

Các bãi tắm:

 

-Bãi tắm đồi dương: khu Đồi Dương, cuối đường Nguyễn Tất Thành. Ở gần đây cũng có rất nhiều quán Café sát bãi biển nên bạn có thể vừa uống café dưới những tán dương vừa ngắm biển…

 

-Bãi Múi Né: Để tắm ở những bãi tắm này bạn phải là khách của các resort, ngoài bãi biển trong khuôn viên của các resort còn có hồ bơi (có chổ có cả hồ bơi nước mặn), khung cảnh đẹp, các dịch vụ sauna, sân golf, …

 

-Bãi Rạng: Đi qua khỏi trung tâm của khu resort, cách Tp.Phan Thiết khoảng 15 km, là một trong những bãi tắm đẹp nhất Phan Thiết.

 

-Bãi sau: nằm gần KDL Siva, KDL Gành.

 

-Hòn Rơm: đi qua khỏi khu vực đồi cát bay 1km là đến.

 

Và rất nhiều bãi tắm đẹp khác đang chờ đón bạn.

 

 

-Khách sạn & nhà nghỉ: có nhiều nên bạn có thể lựa chọn.

 

Nếu bạn muốn ở gần biển thì nên chọn những khu vực trong hòm rơm, mũi né: Bình Dân thì ở Gành, Hòn rơm còn nếu có tiền thì ở Mũi Né (Resort).

 

Chú ý: Ở Hòm rơm có rất nhiều khu du lịch chứ không phải chỉ có mỗi khu du lịch Hòm Rơm.

 

-ăn uống:

 

-Nhà hàng:

 

-Quán Cây Bàng chuyên về hải sản biển của Phan Thiết: gần bãi đá ông địa, 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Phú Hài, Phan Thiết

– Quán Dũng Sử: Nguyễn Đình Chiểu, Phường Phú Hài, Phan Thiết

 

-Luna D”Autunno – Trăng Thu: 51A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Mũi Né, Phan Thiết

 

-Toàn Dương Quán – Lô 2-6 Lê Lợi, Phường Phú Thủy, Phan Thiết

 

-Yên Gia Quán: 53 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Phan Thiết

 

-Nhà hàng Ngọc Sương Mũi Né: 94 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Phan Thiết

 

-Nhà hàng Làng Cổ Mũi Né: Khu phố 5, đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường Phú Hài, Phan Thiết

 

-Nhà hàng Good Morning: Km 11.8 – 57A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Phan Thiết

 

-Quán Hồng Vinh: Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Phan Thiết

 

-Hoàng Yến Mũi Né: Km 11 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Phan Thiết

 

-Nhà hàng Ngọc Sương: 129 Nguyễn Đình Chiểu, TP. Phan Thiết, Bình Thuận.

 

-Nhà hàng Biển Xanh: 54 Nguyễn Đình Chiểu, Hàm Tiến, TP. Phan Thiết, Bình Thuận.

 

-Tiệm cơm Nam Thạnh Lầu: 50 Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Phan Thiết, Bình Thuận.

 

-Nhà hàng khu du lịch Palmira: Km 11 – Ấp 3, Phường Hàm Tiến, Phan Thiết

 

-Nhà hàng Ấn Độ: nằm giữa “phố Tây” Phan Thiết, Phường Hàm Tiến, Phan Thiết

 

-Tiệm cơm Nam Thạnh Lầu: 50 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Phú Thủy, Phan Thiết

 

-Nhà hàng Rừng: Phố Tây Hàm Tiến, đường Nguyễn Đình Chiểu , Phường Hàm Tiến, Phan Thiết.

 

-Nhà hàng Làng Tre: 38 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Phan Thiết

 

-Nhà hàng Geneve: KM8 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Phú Hài, Phan Thiết

 

-Nhà hàng Chàm Villa: 32 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Phan Thiết

 

-Nhà hàng Cà Ty: 40 Phan Bội Châu, Phường Phú Thủy, Phan Thiết

 

-Nhà Hàng Pandanus: Mũi Né, Phan Thiết, Bình Thuận, Phường Hàm Tiến, Phan Thiết

 

-Nhà hàng Hương Biển: 35 Trần Hưng Đạo, Phường Bình Hưng, Phan Thiết

 

-Nhà hàng Năm Châu: KP5 P.Mũi Né, Phường Mũi Né, Phan Thiết

 

-Nhà hàng càfe Sài Gòn-Mũi Né: 56 – 97 phố Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Phan Thiết

 

-Nhà hàng Sao Biển: 22 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Phan Thiết

 

-Kim Sơn Lầu: 34 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đức Nghĩa, Phan Thiết

 

-Nhà hàng Bình Minh: 211 Lê Lợi, P.Bình Hưng, Phường Bình Hưng, Phan Thiết

 

-Nhà hàng California Mũi Né: 98B – Nguyễn Đình Chiểu, Phường Mũi Né, Phan Thiết

 

-Nhà hàng khách sạn 19-4: 01 Từ Văn Tư, Phường Bình Hưng, Phan Thiết

 

-Nhà hàng Đồi Dương: 209 Lê Lợi,, Phường Bình Hưng, Phan Thiết

 

-Mai Khanh Gia Trang Resort: 86 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Phan Thiết

 

-Nhà hàng Ngọc Sương Mũi Né: 94 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Phan Thiết

 

-Sailing Club Mui Ne Resort: 24 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Phan Thiết

 

-Quán Nhậu: sát bờ sông Cà Ty

 

-Quán Café & Bar:

 

Dọc đường võ Thị Sáu và đường Nguyễn Tất thành rất nhiều. Nên ra uống café tại Đồi Dương vừa đẹp vừa lãng mạn….

-Snow Bar: 109 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Phan Thiết

 

-Java and Baywatch Café: 152 Huỳnh Thúc Kháng, Phường Mũi Né, Phan Thiết

 

-Trà cung đình Hương Đồng Nội: 27 Châu Văn Liêm, Phường Phú Thủy, Phan Thiết

 

-Cà phê Cõi Riêng: 135 Võ Thị Sáu, Phường Hưng Long, Phan Thiết

 

 

-Win Café: 6 Thủ Khoa Huân, Phường Phú Thủy, Phan Thiết

 

-Cà phê Giai Điệu: TT.Liên Hương, H.Tuy Phong, Xã Phong Nẫm, Phan Thiết

 

-Cà phê Sông Quê: 112 Nguyễn Tương, Phường Phú Thủy, Phan Thiết

 

-Jibe”s Bar: Km 13.5 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Phan Thiết

 

-Champa Bar: Km 12.5 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Phan Thiết. Nằm trong Coco Beach Resort

 

-Bar Thanh Thi: KP Long Sơn – Suối Nước, Phường Mũi Né, Phan Thiết.

 

KHU DU LỊCH

*Nhà nghỉ -quán Biển Đá

ĐT : 3847 282

ở cây số 12 ( tính từ Phan Thiết ). Đây là khu vực nhiều quán hải sản.

 

*Nhà nghỉ – quán Đại Dương

ĐT :3848 322

ở cây số 20 , bãi biển gần khu dân cư , không sạch lắm

*Khu du lịch Gành , KP 14, Mũi né

ĐT :3848 503

Khu du lịch này nằm cuối con đường đi thẳng vào Mũi Né . Bãi biển gần khu dân cư không sạch lắm.

 

*Khu du lịch Thùy Dương

ĐT : 3848 403 – 3849 417

Thường rất đông khách , diện tích rộng , giá bình dân , có phòng tập thể . Nếu gặp ngày đông khách , hết phòng , các khu du lịch cho thuê lều vải ngay trên bãi cát , ngủ được hai người .

 

*Khu du lich Năm Châu ,gần khu du lịch Thùy Dương

ĐT :3849 323 – 3849 673

Một không gian lãng mạn với những nhà sàn, nhà tranh rất đẹp và tiện nghi . Giá có cao hơn

.

*khu du lịch dã ngoại Đồi Hồng

ĐT :3848 501- 3849 191 – 3849 222

Email : Saosaigon@ hcm.vnn.vn

Ngoài nhà rông , nhà xây …ở đây còn có kiểu lán dài , ngủ tập thể .

 

*khu du lịch dã ngoại Hòn Rơm II

ĐT : 3848 828 -3849 170

Email : Dangoaihonrom@ hcm.vnn.vn

 

*Khu du lịch Suối Nước

ĐT : 3836 001

Kế đó là khu du lịch Hòn Rơm Đông , KDL Song Hiền . Từ thị trấn Mũi Né đến đây cũng trên 2km

 

Một số Resort :

 

*Phú hải Resort , Km8 Nguyễn Đình Chiểu

ĐT : 3847401-3812799

http://www.phuhairesort.com.

82 phòng

 

*Whitetesands Resort, Km 8 Nguyễn Đình Chiểu

ĐT :3741 176

http://www.whitetesandresort.com

 

*Victoria Phan Thiết Resort &Spa , Km9 , Nguyễn Đình Chiểu

ĐT :3813000

http://www.victoriahotels-asia.com

60 bungalow

 

*Đất Mũi Resort , 10 Nguyễn Đình Chiểu

ĐT : 3847094 – 3847693

http://www.datmuiresort.com

30 phòng

 

*Swiss Village , 44Nguyễn Đình Chiểu

ĐT : 3847 399

http://www.svr-vn.com

 

*Saigon Mũi Né resort ,56-57 Nguyễn Đình Chiểu

ĐT : 3847 303

http://www.saigonmuineresort.com

87 phòng

 

*Hải Dương ( Coco beach ) , 58 Nguyễn Đình Chiểu

ĐT : 3847 111

http://www.cocobeach.net

 

*bamboo village Beach Resort & Spa , 38 Nguyễn Đình Chiểu

ĐT : 3847 007

http://www.bamboovillageresortvn.com

65 phòng

 

*terracotta Resort , 28 Nguyễn Đình Chiểu

ĐT : 3847 610

http://www.terracottaresort.com

65 phòng

 

*Ánh Dương , thôn Thuận Thành , xã Thuận Quý

ĐT : 062. 3683 052

http://www.anhduongresort.com

 

*Đồi Sứ , xã Thuận Quý

ĐT :062. 3683011

http://www.doisuresort.com

các resort ở khu vực này dựa lưng vào khu rừng bảo tồn Tà Cú

 

*Vườn Đá

ĐT : 683 115 – 0913806562

http://www.rockgadenresort.com

 

*Thế Giới Xanh , thôn Kê gà , xã Tân Thành

ĐT :062.3682222

http://www.blueworldresort.com

 

Máy atm

Ngân hàng ngoại thương – vietcombank

Địa điểm đặt máy Địa chỉ

Trụ sở chính 87 Đường 19/4 Phan Thiết Bình Thuận

Trụ sở NHNN Bình Thuận 3 Lê Hồng Phong, Bình Thuận

Sài Gòn Mũi Né Resort 56 Nguyễn Đình Chiểu, Hàm Tiên, Phan Thiết

Bưu điện Phan Thiết 1 Nguyễn Văn Cừ Phan Thiết

CoopMart Phan Thiết 1A Nguyễn Tất Thành, Phan Thiết

Hoàng Ngọc Resort 152 Nguyễn Đình Chiểu, Mũi Né, Bình Thuận

PGD Phan Thiết 318 Trần Hưng Đạo, TP.Phan Thiết

Pandanus Beach Resort Khu Phố 5 , Mũi Né Bình Thuận

MỤC LỤC – BÌNH THUẬN –  PHAN THIẾT


 

Nhãn: , , , , , , , , , ,