RSS

Category Archives: truyện vui

MỤC LỤC – TRUYỆN VUI

Con Cọp Dễ Thương

Vạ miệng

Nàng Công Chúa Ếch

Nghề Cổ Xưa NHất

Cầu khấn

Lý do không xin lễ cầu nguyện

Dưới con mắt các bà vợ

Thắng để làm gì

Xét mình xưng tội

Tại sao chúa GiêSu không lập gia đình

Gọi Hồn

Cao Thủ

 

 
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Posted by trên Tháng Năm 21, 2012 in truyện vui

 

Nhãn: