RSS

Tag Archives: di sản thế giới tại việt nam

CÁC DI TÍCH TẠI KINH THÀNH HUẾ

DI TÍCH TRONG KINH THÀNH

Kinh thành Huế có ba vòng thành : Phòng Thành , hoàng Thành và Tử Cấm Thành .

Phòng thành là thành vòng ngoài , được xây dựng dưới thời vua Gia Long và vua Minh Mạng ( từ 1805 đến 1832 ) . Phòng Thành ở Huế được xây dựng theo nguyên tắc địa lý phong thủy của phương đông , thuyết âm dương – ngũ hành của dịch học và kỹ thuật bố phòng quân sự theo kiểu Vauban , kiểu thành kiên cố rất hiệu quả trong phòng thủ .

Thành quay mặt hướng nam , chọn núi Ngự Bình làm tiền án , cồn Hến ,cồn Dã Viên trên sông Hương làm thế tả Thanh long , hữu Bạch Hổ chầu vào trước mặt kinh thành .

Thành có hình gần vuông , diện tích khoảng 5km vuông , chu vi gần 10km thân thành ốp gạch , dày trung bình 21m , cao 6,6m . thành có 13 cửa, đó là 4 cửa tiền : Thượng Tứ , Thể nhơn ( ngăn ) ,Quảng Đức ( Sập ) ,Nhà Đồ ( chính nam ) , 2 cửa tả : Đông ba ( chính đông ) , kẻ Trài ( đông bắc ), 2 cửa hữu : hữu ( tây nam ) , chính tây , 2 cửa hậu : Hậu ( chính bắc ), An Hòa ( tây bắc ) , 1 cửa thông với thành Mang Cá : Thái Bình môn và 2 cửa thủy là Đông Thủy quan và Tây Thủy quan .Bao quanh thành và cách chân thành phía ngoài là vạt đất trống rộng khoảng 10m , gọi là phòng lộ , có tác dụng giữ chắc móng thành và đề phòng khi sự cố thành bị sụp thì đất đá được giữ ở đây mà không chặn lấp mất hào thành . Tiếp đến là hào thành , hào thành bao xung quanh thành rộng trung bình 50m , sâu khoảng 4m , được kè đá ở cả hai bờ , có tác dụng cản bước tiến của địch khi tấn công thành và trồng sen cho đẹp cảnh quan . Tiếp đến là thành gai , một vạt đất trống để tiện quan sát địch và đường lính đi tuần . Chiều rộng của thành gai không đồng đều , thời vua Tự Đức chiều rộng của thành gai ở mặt trước là 168m ,ba mặt kia từ 100 đến 108m . Tiếp đến là sông hộ thành , dài khoảng 11km , khá sâu và rộng , cũng là tuyến thủy ngăn bước tấn công của địch và là đường giao thông thủy .

Trên mặt tường thành được xây các pháo đài , giác bảo , pháo nhãn , đồn canh , tường bắn … để canh gác , phòng thủ và ứng phó . Trong phòng thành xây dựng nhiều công trình phục vụ hoạt động của triều đình , hoàng tộc . Trong đó còn có hai vòng thành . Một vòng thành có tên là Hoàng Thành , nơi đặt các cơ quan cao nhất của triều đình nhà Nguyễn , vòng thành trong cùng nhỏ nhất , gọi là Tử Cấm Thành , nơi làm việc sinh hoạt riêng của vua và gia đình .

Các công trình , hạng mục công trình thuộc quần thể kiến trúc cung đình triều Nguyễn nằm trong phòng thành ( nhưng ở ngoài Hoàng Thành ) là : Kỳ Đài ( cột cờ ) , Cửu Vị Thần Công ( 9 khẩu súng thần ) ,Tam Pháp Ty ( nơi nhận đơn khiếu nại , xét minh oan ) , Quốc Tử giám ( trường đại học Huế ) , thắng cảnh Hồ Tịnh Tâm , Đàn Xã Tắc ( nơi nhà vua tế thổ thần và cốc thần ) đình làng Phú Xuân , Ngục Thất ( nhà tù ) , bảo tang Mỹ Thuật Cung Đình Huế .Trong số đó có một số công trình hiện không còn dấu tích : Ngục Thất , Đàn Xã Tắc và Tam Pháp Ty .

MỤC LỤC – DI SẢN THẾ GIỚI


 
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Posted by trên Tháng Mười 1, 2009 in Tại Việt Nam

 

Nhãn: , , , , ,