RSS

Tag Archives: di sản

CỬU ĐỈNH

cửu đỉnh 2

Cửu Đỉnh là một công trình nghệ thuật bằng đồng có giá trị nhất tại Huế nói riêng, và Việt Nam nói chung. Tất cả đều được đúc ở Huế vào cuối năm 1835, hoàn thành vào đầu năm 1837,

Cửu Đỉnh của nhà Nguyễn là chín cái đỉnh bằng đồng, mỗi đỉnh có một tên riêng ứng với một vị hoàng đế của triều Nguyễn, chúng có trọng lượng khác nhau và hình chạm khắc bên ngoài đỉnh cũng khác nhau. 9 đỉnh đó là:

• Cao Đỉnh: tương ứng với Thế Tổ Cao Hoàng Đế, vua đầu tiên của triều Nguyễn có niên hiệu là Gia Long.

• Nhân Đỉnh: tương ứng với Thánh Tổ Nhân Hoàng Đế, niên hiệu Minh Mạng

• Chương Đỉnh: tương ứng với Hiến Tổ Chương Hoàng đế, niên hiệu Thiệu Trị

• Anh Đỉnh: tương ứng với Dực Tông Anh Hoàng đế, niên hiệu Tự Đức

• Nghị Đỉnh: tương ứng với Giản Tông Nghị Hoàng đế, niên hiệu Kiến Phúc

• Thuần Đỉnh: tương ứng với Cảnh Tông Thuần Hoàng đế,niên hiệu Đồng Khánh

• Tuyên Đỉnh: tương ứng với Hoằng Tông Tuyên Hoàng đế, niên hiệu Khải Định

• Dụ Đỉnh

• Huyền Đỉnh

• Hai đỉnh Dụ và Huyền chưa được tương ứng với vị vua nào thì triều Nguyễn đã chấm dứt. Mặc dù còn 6 vị vua khác là Dục Đức, Hiệp Hòa, Hàm Nghi, Thành Thái, Duy Tân, Bảo Đại nhưng không được tương ứng với các đỉnh.

Cửu Đỉnh được đặt ở trước Hiển Lâm Các đối diện với Thế Miếu, phía tây nam Hoàng Thành tại thành phố Huế. . Thoạt nhìn 9 cái đỉnh có vẻ giống nhau , nhưng thực tế chúng có nhiều điểm khác nhau . khác nhau về trọng lượng , chiều cao , hình dáng bộ chân , hình dáng bộ quai ,.đặc biệt nhất là 17 hình nổi kèm chữ chú thích xung quanh mỗi đỉnh , tạo thành 153 hình . những hình ảnh đó khái quát toàn cảnh đất nước Việt Nam từ Lạng Sơn đến mũi Cà Mau , qui thành các chủ đề : tinh tú ,song núi , biển cả ,thuyền bè , xe cộ , sản vật quí trên rừng , dưới biển …của đất nước đầu thế kỷ 20

Ứng với các án thờ trong Thế Miếu, Cửu Đỉnh từ hồi mới đúc đã được đặt vào chỗ như ta thấy hiện nay . Cao Đỉnh đứng giữa một mình ở hàng trước , các đỉnh khác đứng thành hàng ngang ở phía sau theo vị trí cứ một cái bên trái thì đến một cái bên phải đối xứng nhau qua đỉnh trung tâm là cao Đỉnh tới Nhân , Chương ,Anh ,Nghị, Thuần , Tuyên ,Dũ và Huyền .

Cửu Đỉnh là văn hóa nghệ thuật cổ truyền quí hiếm còn lại hầu như nguyên vẹn , khẳng định sự trường tồn và ước mong triều đại mãi vững vàng trong sự nghiệp giữ gìn sự thịnh vượng của đất nước Việt nam giàu đẹp , thống nhất . Cửu Đỉnh cũng hàm chứa tri thức uyên bác của tiền nhân .Kích thước và trọng lượng các đỉnh ;


*CAO ĐỈNH :

độ cao toàn bộ 2,5m ,chiều cao quai 0,48m độ cao của chân 1,05m đường kính miếng1,38m trong lượng 2601kg

*NHÂN ĐỈNH :

Độ cao toàn bộ 2,31m , chiều cao quai 0,42m , độ cao của chân 0,87m , đường kính miệng 1,36m ,trọng lượng 2512kg

*CHƯƠNG ĐỈNH :

Độ cao toàn bộ 2,27m , chiều cao quai 0,41m, độ cao của chân 0,95m, đường kính miệng 1,35m , trọng lương 2097kg

*ANH ĐỈNH :

• Độ cao toàn bộ 2,25m , chiều cao quai 0,42m , độ cao của chân 0,94m , đường kính miệng 1,37m , trọng lường 2595kg

*NGHỊ ĐỈNH :

• Độ cao toàn bộ 2,31m , chiều cao quai 0,41m , độ cao của chân 0,89, đường kính miệng 1,37m , trọng lượng 2575kg

*THUẦN ĐỈNH :

• Độ cao toàn bộ 2,32m , chiều cao quai 0,42m, độ cao của chân 0,95m , đường kính miếng,1,36m , trọng lượng 1950kg

*TUYÊN ĐỈNH :

• Độ cao toàn bộ 2,45m , chiều cao quai 0,54m , độ cao của chân 0,93m , đường kính miệng 1,37m , trọng lượng 2006kg

*DŨ ĐỈNH :

• Độ cao toàn bộ 2,34m , chiều cao quai 0,43m , độ cao của chân 0,96m , đường kính miệng 1,38m, trọng lượng 2018kg

*HUYỀN ĐỈNH :

• Độ cao toàn bộ 2,31m , chiều cao quai 0,41m , độ cao của chân 0,95m , đường kính miệng 1,41m , trọng lượng 1935kg

MỤC LỤC – DI SẢN THẾ GIỚI


 
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Posted by trên Tháng Mười 19, 2009 in Tại Việt Nam

 

Nhãn: , , , , , , , ,