RSS

Tag Archives: thủy điện đại ninh

NHỮNG CON ĐƯỜNG THỦY ĐIỆN

NHỮNG CON ĐƯỜNG THỦY ĐIỆN

Giữa quốc lộ 20 ( đường đi Đà lạt ) và quốc lộ 1 , có những đường nối thú vị . Đây là những đường mới làm , tốt , băng qua vùng đối núi hoang vu . Mục đích của những con đường này là để phục vụ những công trình thủy điện lớn mới xây dựng . Nhưng với dân du lịch , đây là 2 tuyến rong chơi tuyệt vời , nối núi và biển .

*Đường Hàm Thuận – Đa Mi :

Đường này từ bảo lộc trên quốc lộ 20, đi giữa 2 hồ thủy điện , và rẽ vế phía Hàm Trí để theo quốc lộ 28 về Phan Thiết . Thủy điện Hàm Thuận – Đa Mi hoàn tất năm 2001, gồm 2 hệ thống thủy điện riêng biệt , nhà máy thủy điện Hàm Thuận và nhà máy thủy điện Đa Mi , cách nhau 10km , đều nằm trên lưu vực sông La Ngà .

*Đường Thủy Điện Đại Ninh :

Từ Sài gòn , theo quốc lộ 20 , qua Di linh chừng 25km ( đến gần cầu Đại Ninh ) có đường rẽ vào thủy điện Đại Ninh , và chạy tiếp về Lương Sơn trên quốc lộ 1 , tỉnh Bình thuận.

Bửu Ngôn – Du lịch ba miền

MỤC LỤC – BÌNH THUẬN –  PHAN THIẾT

 

Nhãn: , , , , , ,