RSS

Tag Archives: thành phố Đà Lạt

CÔNG TRÌNH THÁM HIỂM CAO NGUYÊN LANGBIAN

CÔNG TRÌNH THÁM HIỂM CAO NGUYÊN LANGBIAN

Vào những năm cuối thế kỷ XIX, chính phủ pháp đã nhờ một nhà khoa học là bác sĩ Yersin đi khám phá Tây Nguyên . Sau ba năm miệt mài với bao vất vả , BS Yersin đã tìm đến được cao nguyên LangBian vùng Dankai ngày 21-6-1893 . Cuộc thám hiểm cao nguyên Langbian của BS Yersin rất quan trọng, đánh dấu sự ra đời của thành phố Đà Lạt .

Bác sĩ Yersin khởi hành trên con đường từ Phan Rang lên Đà lạt theo sự hướng dẫn của linh mục Robert , nhưng cũng có tài liệu cho biết là nhờ hai người dân tộc thiểu số dẫn ông đi . Sau cuộc khám phá của BS Yersin , chính phủ Pháp cử hai đoàn khảo sát lên Langbian vào năm 1897- 1900 . Đoàn thứ nhất do đại úy Thouard chỉ huy nhiệm vụ nghiên cứu để xây dựng một con đường lên vùng đất mới này , họ đã ở lại vùng dankai làm việc trong một tháng rồi trở về Sài Gòn .Đoàn thứ hai do đại úy Guinet chỉ huy , trong đó có bác sĩ Etienne Tardiff với nhiệm vụ của đoàn là xây dựng con đường lên cao nguyên này , trong vòng 13 tháng , đoàn thứ hai đã mở xong con đường không trải đá dài 120km từ cửa Nại đến Đơn Dương , Đà lạt và Dankai . Bác sĩ Eteinne Tardiff đã ra sức nghiên cứu về độ cao , khí hậu , đất đai , nước và các loài thảo mộc … cũng như những điều cần thiết khác để xây dựng một thành phố nghỉ dưỡng trong tương lai và ông đã làm bản báo cáo cho toàn quyền Paul Doumer . Sau đó toàn quyền Doumer đích thân đi quan sát vùng cao nguyên này , đặc biệt là vùng Dankai và Đà Lạt vào năm 1899 . Sau cuộc thám hiểm Toàn quyền Doumer quyết định chọn đà lạt làm thành phố nghỉ dưỡng và bắt đầu xây dựng từ năm 1899.

Như vậy thành phố Đà lạt được khai sinh qua ba sự kiện : BS Yersi đi tìm , BS Eteinne Tardiff nghiên cứu điều kiện để xây dựng và toàn quyền Doumer quyết định chọn Đà lạt làm thành phố nghỉ dưỡng giữa một vùng rừng núi hoang sơ khá qui mô . Tuy nhiên , chúng ta cần biết rằng , Nguyễn Thông là người đầu tiên thám hiểm Sơn Quốc này và phát hiện ra vùng nam tây Nguyên từ năm 1862 đến năm 1877 , ông đã dâng sớ xin lập đồn điền khai khẩn vùng Thượng Du và vua Tự Đức đã đồng ý cho Nguyễn Thông khai thác Sơn Quốc , nhưng sau đó thực dân Pháp ở nam Kỳ buộc vua Tự Đức phải hủy bỏ công trình này vào năm 1877.

MỤC LỤC – ĐÀ LẠT


 

Nhãn: , , , ,