RSS

Tag Archives: tôn giáo

LỄ TẢO MỘ

LỄ TẢO MỘ

Sau lễ Kinh hội đầu năm và Kinh hội xoay vòng kéo dài từ đầu năm đến khoảng tháng chín, các hoạt động của tháng Ramưwan bắt đầu.

Người Chăm Bàni tại Bình Thuận chuẩn bị đón tết Ramưwan bằng lễ tảo mộ. Đây là phong tục một phần thuộc về tôn giáo, còn lại là tín ngưỡng dân gian, sự tưởng niệm và biết ơn dòng tộc, tổ tiên.

Lễ tảo mộ kết thúc đúng vào ngày đầu của tháng Ramưwan, mọi người ai về nhà nấy để chuẩn bị lễ cúng tổ tiên, mừng năm mới.

MỤC LỤC – BÌNH THUẬN –  PHAN THIẾT

MỤC LỤC – VĂN HÓA TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO


 

Nhãn: , , , , , , , , ,